CityWare

CityWare je realizován jako modulární informační systém. Je vybudován nad centrálním datovým skladem a aplikačním serverem, který dokáže integrovat grafickou a popisnou složku dat. Jednotlivé moduly fungují jako samostatné aplikace, s jejichž pomocí je naplňován datový sklad. Získaná data jsou prostřednictvím www prohlížeče k dispozici všem, kteří k nim mají přístupová práva.

 

Subsystémy

Vlastnosti

Jednotný systém pro vedení všech typů agend

Registry, příjmové agendy, vymáhání, správní agendy, správa majetku, atd.

Agendy obsahují podporu pro realizaci celého administrativního procesu

Od založení jednotlivých případů, až po vystavení příslušných dokumentů včetně podpory procesu vymáhání poplatku.

Nástroje pro generování sestav, složenek,  rozhodnutí, volebních seznamů