Obecné vlastnosti

 • Zajišťuje import souboru grafických informací (SGI) z katastrálního úřadu ve tvaru VFK,
 • zajišťuje souboru popisných informací (SPI) z katastrálního úřadu ve tvaru VFK,
 • obsahuje prostředky pro správu KM-D (katastrální mapy v digitálním tvaru),
 • publikace dat v mapovém klientovi Marushka®,
 • publikace vektorových a rastrových mapových podkladů,
 • standardní ovládací nástroje (přehledová mapa, měření, tisky, vrstvy apod.),
 • lokalizační nástroje,
 • informace o prvcích,
 • tematizace dle druhu pozemku a způsobu využití,
 • tematizace dle LV (např. Pozemky v majetku města),
 • informační prostorový dotaz a následné zobrazení vlastníků v Nahlížení do KN.

 

 

 

Modul Katastrální mapa pracuje se základními vrstvami

 • Hranice parcel,
 • hranice budov,
 • definiční body parcel (čísla parcel),
 • definiční body budov,
 • vnitřní kresba,
 • věcná břemena
 • BPEJ
 • WMS – Katastrální mapa ČÚZK
 • WMS – Pozemkový katastr ČÚZK
 • WMS – ORTOFOTO.

Rozšiřující modul Katastrální mapy - CityWare.NET WSDP Web

 • zobrazení LV z WSDP při získávání VFK dat bez osobních údajů
 • získávání částečného i úplného LV
 • prezentace v mapovém klientovi Marushka®
 • protokolování kdo, kdy a z jakého důvodu (číslo jednací) využil WSDP

Videoukázka CityWare.NET WSDP Web