Modul Katastrální mapa pracuje
se základními vrstvami

 

 

Obecné vlastnosti Katastrální mapy

 • Zajišťuje import souboru grafických informací (SGI) z katastrálního úřadu ve tvaru VFK,
 • zajišťuje souboru popisných informací (SPI) z katastrálního úřadu ve tvaru VFK,
 • obsahuje prostředky pro správu KM-D (katastrální mapy v digitálním tvaru),
 • publikuje data v mapovém klientovi Marushka®,
 • publikuje vektorové a rastrové mapové podklady,

 

 • standardní ovládací nástroje (přehledová mapa, měření, tisky, vrstvy apod.),
 • lokalizační nástroje,
 • informace o prvcích,
 • tematizace dle druhu pozemku a způsobu využití,
 • tematizace dle LV (např. Pozemky v majetku města),
 • informační prostorový dotaz a následné zobrazení vlastníků v Nahlížení do KN.

Rozšiřující modul Katastrální mapy - CityWare.NET WSDP Web

CityWare.NET WSDP Web
umožňuje zobrazení LV z WSDP při získávání VFK dat bez osobních
údajů a získávání částečného i úplného LV. Prezentace v mapovém
klientovi Marushka®
, protokolování kdo, kdy a z jakého důvodu
(číslo jednací) využil WSDP.

Náhledy uživatelského prostředí

 

Katastrální mapa
Katastrální mapa
Katastrální mapa