Aplikace Managed Workflow

Webové aplikace na bázi řízeného workflow, které automatizují procesy ve Vaší organizaci. Oblasti použití zahrnuje řízení procesů, oběhu dokumentů, CRM, Facility Managementu, mapových portálů, správu a vizualizaci technologií.

  • přehledné webové reporty

  • přehledné formuláře

  • moderní technologie zpracování
  • pokročilé zobrazení mapy
  • portálová řešení
  • responzivní design

Business aplikace

analýza toku dat

identifikace procesu zpracování

vizualizace a dokumentace procesů

členění zpracování do rolí

rozhraní na externí systémy

modelování výstupních reportů

implementace u zákazníka nebo v cloudu