Managed Workflow

Prostředí pro vytváření webových aplikací, které udrží Váše data pod kontrolou a umožní přehlednou správu procesů ve Vaší organizaci.

  • řízené zpracování dat
  • historie zpracování
  • přístup k datům dle rolí
  • přehledné webové reporty
  • responzivní design
  • moderní technologie zpracování
  • vazba na gis
  • přehledné členění dat
  • E-mail notifikace
  • automatický procesing

Business aplikace

analýza toku dat

identifikace procesu zpracování

vizualizace a dokumentace procesů

členění zpracování do rolí

rozhraní na externí systémy

modelování výstupních reportů

implementace u zákazníka nebo v cloudu