AVETI

Modul pro automatické zpracování dat zadaných do systému Vyjadřovací služby.

Nastavení podmínek, za kterých se má založená žádost dostat do procesu zpracování AVETI

 

Spouštění procedury v nastavené frekvenci (každých 5 min)

 

Kontrola vstupních podmínek, za kterých se žádost dostane do procesu zpracování

 

Automatické sestavení textové a grafické část vyjádření

 

Odeslání emailu žadateli, s vyjádřením a odpovídajícími přílohami

 

Možnost zobrazení zpracované žádosti v aplikaci  Vyjádření subjektu technické infrastruktury

 

 

Výhody aplikace

 

Hromadné rozeslání

Úzká vazba na aplikaci

Modul AVETI lze provozovat pouze jako nadstavbu k aplikaci Vyjádření subjektu technické infrastruktury. Zpracované žádosti jsou jednoduše a přehledně dostupné z prostředí aplikace a nikam se neztrácí. Operátor má přístup ke všem datům, které AVETI pořídilo a odeslalo žadateli. Za jistých okolností může s nimi dále pracovat, např. znovu odeslat vyjádření žadateli.

Úspora času

Komfort pro žadatele

Strojovým zpracováním žádosti lze dosáhnout maximální efektivity, která je ve svém důsledku přínosem především pro žadatele. Zpracované vyjádření přijde na email žadateli do 5 min od podání žádosti.

Hromadné rozeslání

Úspora času

Modul AVETI šetří čas operátorovi, který se nemusí zabývat jednoduchými žádostmi. Ty za něj zpracuje automat a operátor má více času na pracovní agendu, která vyžaduje jeho odbornou způsobilost. Modul AVETI přispívá k efektivitě práce operátora.

Úspora času

Efektivita

Po prvním nastavení na serveru pracuje modul AVETI nepřetržitě a není vyžadována žádná jeho údržba nebo interní obsluha. Díky optimalizované konfiguraci je uzpůsobený pro zpracování velkého množství dat v krátké době. Průměrná doba zpracování jedné žádosti je 5 sec.