GeoStore® V6

Profesionální GIS/CAD software

GeoStore® V6 v sobě spojuje nejdůležitější funkce pro tvorbu, aktualizaci a správu geografických dat s pokročilými funkcemi GIS. Může sloužit jako výkonný grafický editor s plnou škálou editačních funkcí obvyklých u CAD nástrojů nebo jako pokročilý desktopový GIS systém.

  • Práce s více grafickými okny současně (až s osmi).
  • Možnost zobrazování objektů v jednotlivých oknech.
  • Vypínaní/zapínání zobrazení objektů dle vrstev a dle entit.
  • Konfigurovatelné možnosti umístění dialogů.
  • Možnost nastavení uživatelských klávesových zkratek.
  • Nastavení vrstev pro aktivní a referenční výkresy.
  • Funkce prohození pro aktivní a referenční soubor.
  • Současné zobrazení dat ze všech datových zdrojů.

Aplikační moduly

Představení aplikačních modulů

Řešení pro katastr nemovitostí:
V6-GP

Našimi nástroji zvládnete vyrobit DKM v rámci pozemkové úpravy stejně snadno jako obyčejný geometrický plán. Provádějte výpočty přímo v grafickém prostředí, komunikujte s katastrálním úřadem pomocí webové služby WSDP, exportujte a importujte formát VFK, vytvářejte soupisy nemovitostí, tiskněte automatizovaně výstupy a formuláře dle současné vyhlášky, integrujte další užitečné nástroje (Nahlížení do KN, GoogleMaps, StreetView). Vše v jednom prostředí!

Řešení pro inženýrskou geodézii:   
V6-IG

Naší linkou jste schopni aktualizovat JDTM Zlínského kraje stejně snadno jako pořizovat běžné mapové podklady, zaměření skutečných provedení staveb. V ceně je i kompletní datový model a linka na zpracování staveb RWE. Vytiskněte plynovod nad aktuální KM přímo z WMS ČÚZK. Nejste si jistí, jak vypadal dům v reálu? Odskočte si do StreetView nebo připojte ortofotomapu! Otvírejte a ukládejte DXF a DGN7, zkontrolujte si výškopis ve 3D okně a exportujte data i do 3D DXF souboru. V řešení jsou integrovány geodetické výpočty (i sítě MNČ), kontrolní nástroje (symbologie, topologie atd.), TechLine s importem seznamu souřadnic měřených bodů včetně generování kresby z kódů, transformacemi atd.

Rozšíření V6-IG:
V6-DTM DMVS

Rozšířením našeho klasického řešení V6-IG je snadné zpracovávat aktualizace na území těchto krajů. Podívejte se, jak bez produktů Bentley zpracujete změnu obvodu stavby se současným zaměřením přípojky RWE a soukromého vlastníka do DTM DMVS.

Řešení pro DMT a mračna bodů:
V6-3D

​Řešení obsahuje generování digitálního modelu terénu z klasického geodetického měření nebo jeho kombinace s digitálním modelem reliéfu DMR5G a úlohami nad ním (generování vrstevnic, výpočty kubatur). Ve stejné aplikaci můžete mapovat nad mračny bodů v půdorysu i ve 3D okně, vytvářet řezy, připojovat a ukládat mračna ze souborů (LAS, TXT) i ze serverového úložiště.

Rozšiřující nástroje pro CAD formáty:
V6-DWG-DGN

Zakoupením nástroje V6-DWG-DGN, využívajícího knihovny Teigha, se rozšiřují základní možnosti GeoStore V6 v oblati CAD formátů. Standardně je podporováno čtení i zápis DGN7 a DXF, DGN8 je pouze pro čtení. Tento nový nástroj V6-DWG-DGN nabízí navíc čtení a ukládání formátu DWG a ukládání DGN8. Vše i ve variantách 3D.

Správa vektorových dat v databázi:
V6-Archiv

​Jste velká firma? Potřebujete řešit živý firemní archiv? Vedete digitální technickou mapu města nebo průmyslového závodu? Naší technologií se dostanete na špičku GIS.

Projektování pozemkových úprav:
V6-PU

​Máme geodety, máme projektanty pozemkových úprav a KoPÚ sami zpracováváme. Se zavedením nového výměnného formátu pozemkových úprav VFP již není výsledek závislý na konkrétní SW platformě. Jsou vyvinuté nástroje na zpracování etap 0 až 7, tedy po nároky vlastníků.

Transformace GNSS dat:
KŘOVÁK 2018

Program nahrazuje předchozí verzi KŘOVÁK 2013. V současnosti je certifikován pro práce v katastru nemovitostí na zpřesněnou verzi tabulek 1710. Výstupy jsou aktualizovány na nový vzor Protokolu určení bodů technologií GNSS, který je povinný od 1.7.2016. Program je určen pro zpracování měřených dat z aparatur, které je ukládají do souborů RW5. Nejlépe je optimalizován pro aparatury Ashtech a South.