Transformace GNSS dat: KŘOVÁK 2018

Program nahrazuje předchozí verzi KŘOVÁK 2013. V současnosti je certifikován pro práce v katastru nemovitostí na zpřesněnou verzi tabulek 1710. Výstupy jsou aktualizovány na nový vzor Protokolu určení bodů technologií GNSS, který je povinný od 1.7.2016. Program je určen pro zpracování měřených dat z aparatur, které je ukládají do souborů RW5. Nejlépe je optimalizován pro aparatury Ashtech a South.

KŘOVÁK 2018

Program je certifikován pro práce v katastru nemovitostí. Výstupy jeho poslední verze 1.0.1.8 jsou aktualizovány na nový vzor Protokolu určení bodů technologií GNSS, který je povinný od 1.7.2016. Program je určen pro zpracování měřených dat z aparatur, které je ukládají do souborů RW5. Nejlépe je optimalizován pro aparatury Ashtech a South.

 

 

KŘOVÁK 2013 má návaznost na celou firemní technologickou linku GeoStore V6, která je určena na zpracování a kontroly měřených dat.

Věříme, že Vás zaujme příznivá cena: