3D GeoDesign

Profesionální 3D editor pro plnohodnotné kreslení v 3D prostoru, klasifikaci, vyhodnocení a správu mračen bodů (Point Clouds).

  • Kreslící a editační nástroje
  • Jednoduché vyhodnocování 3D objektů
  • Zobrazení mračna bodů z datového skladu
  • Automatické ukládání vektorových dat do databáze
  • Možnost automatického zobrazení mračna bodů v bezešvé mapě
  • Online zobrazení dat v perspektivě i ortogonální projekci
  • Možnost plynulého střídání projekcí v režimu vyhodnocování a editace 3D objektů
  • Export do stereo litografického modelu (STL) včetně 3D tisku

Profesionální 3D grafický editor

3D GeoDesign je profesionální 3D editor prostorových dat, který umožňuje kombinovat 2D a 3D vektorovou kresbu, rastrové soubory a mračna bodů. Data, s kterými pracuje, mohou být uložena lokálně nebo vzdáleně přes internet. Systém může sloužit jako výkonný grafický editor s plnou škálou editačních funkcí obvyklých u GIS a CAD nástrojů nebo jako pokročilý desktopový GIS systém.

Vlastnosti

3D GeoDesign je systém založený na standardech Open GIS. Nativním formátem pro uložení dat je WKB (Well Known Binary) standard dle OGC SFS 2D i 3D varianty. V systému jsou integrovány funkce WFS, WMS a WMTS klienta pro načítání dat z internetových zdrojů. 

3D GeoDesign je programovatelný systém. Hlavní metody a datové struktury jádra systému (objektů resp. tříd) jsou veřejné. To přináší nejvyšší stupeň otevřenosti vůči uživatelům-vývojářům. Ti mohou rozvíjet funkcionalitu systému vlastními moduly a aplikacemi vyvíjenými standardními prostředky technologie.NET.

3D GeoDesign

Data pořízená ručním, statickým či mobilním skenerem nebo dronem nepředstavují pro 3DGeoDesign žádný problém.

 

 

 

 

Mapping3D

Podporuje data pořízená z různých zařízení

 

 

 

Indoor3D