Import/Export

Integrace dat z různých zdrojů, Microstation® DGN, atd.

Běžně podporované formáty dat

  • vektorové (soubory): DXF, DWG, DGN7, DGN8, SHP, WKB, KML22, JSON, OGC GML32, Topografix GPX,  STL
  • mračno bodů: TXT, GLS, LAS, ASCII
  • georeferencované rastry (soubory): TIFF, GeoTiff, ECW, JPEG, PNG, GIF
  • odečet souřadnic CSV

Datové zdroje

  • databázové: MS SQL, ORACLE,  ORACLE Spatial, PostgreSQL, SQLite, vzdálené databáze  prostřednictvím komunikačních serverů systému Marushka
  • WMS, WFS, WMTS dle specifikací OGC
  • definice všech knihoven do XML souboru