Import/Export

Integrace dat z různých zdrojů, Microstation® DGN, atd.

Běžně podporované formáty dat

  • vektorové (soubory): DXF, DWG, DGN7, DGN8, SHP, WKB, KML22, JSON, OGC GML32, Topografix GPX,  STL,
  • mračno bodů: TXT, GLS, LAS, ASCII,
  • georeferencované rastry (soubory): TIFF, GeoTiff, ECW, JPEG, PNG, GIF,
  • odečet souřadnic CSV.

Datové zdroje

  • databázové: MS SQL, ORACLE,  ORACLE Spatial, PostgreSQL, SQLite, vzdálené databáze  prostřednictvím komunikačních serverů systému Marushka,
  • WMS, WFS, WMTS dle specifikací OGC,
  • definice všech knihoven do XML souboru.