Mobilní mapování

Mapování terénu pomocí mobilních laserových systémů RIEGL VMX 2HA a LYNX M1

Spojením technologie mobilního laserového systému ať už RIEGL či LYNX, námi vyvinutého softwaru, našeho know-how a dlouholetých zkušeností můžeme našim klientům nabídnout komplexní sady geodetických dat, které najdou uplatnění zejména v silničním hospodářství, dopravě, vodním hospodářství a v mnoha dalších oborech. 

 

  • Vysoká hustota bodů.
  • Data v otevřeném formátu LAS.
  • Vysoká rychlost snímání dat.
  • Bezpečnost pro obsluhu.
  • Přesnost měření srovnatelná s totálními stanicemi.
  • Úprava naměřených dat pro různé účely.
  • Současné zaměření všech objektů v detailním měřítku.
  • Bez omezení v dopravě.

 

Přednosti mobilního mapování

rychlé získání podkladů pro projektové práce,

přesné prostorové informace o objektech na povrchu,

záznam na HDD, uložení až 3 miliard bodů/den,

vysoká rychlost snímání a záznamu dat,

možnost kombinace s dalšími mapovými podklady,

možnost výškové analýzy - hypsometrie,

absolutní prostorová přesnost měření +/- 5 cm,

mapování ve 3. (2.) třídě přesnosti,

monitorování sítí a vedení, průjezdových profilů apod.,

zcela bezpečné zrak nepoškozující lasery.