Animace a 3D modely

Mračno bodů může sloužit jako podklad pro tvorbu 3D modelů. 

Pro tvorbu různých animací a vizualizací lze naopak kombinovat s mračny bodů. 

Možnosti využití

Mračno bodů a 3D model budovy

 

Mračno bodů dálničního nadjezdu

Mračno bodů a 3D model budovy

 

3D model dálničního nadjezdu

 

Vizualizace dálnice se svodidlem bez/s clony proti oslnění (mračno bodů a 3D model)