SprintFlow

technologie progresivního vývoje webových aplikací

Aplikační framework SprintFlow je vlastní řešení firmy GEOVAP, které umožňuje low-code programování (programming based on configuration) pro vytváření profesionálních webových aplikací pro správu procesů, řízeného workflow a tvorbu portálů.

  • definice procesů a úkolů
  • definice přiřazení rolí k procesům
  • přístup k datům podle rolí
  • záznam historie zpracování
  • notifikace
  • přehledné webové reporty
  • responzivní design
  • automatický procesing

managedWorkflow

 

 

Hlavní rysy aplikačního prostředí

 

 

Rychlost

 

Sledování procesů

Každý soubor/dokument prochází jednotlivými kroky Workflow pro každou konkrétní fázi zpracování. Obsah i forma zobrazení uživateli jsou přiřazeny konkrétní roli pro zpracování a/nebo schválení a následně jsou postoupeny do dalšího kroku zpracování.

Efektivita

 

Uživatelsky závislé zobrazení formulářů

Uživatelé vidí na obrazovce pouze svou část přiřazeného pracovního postupu - připravené úkoly, zprávy, formuláře, dokumenty, splněné úkoly, shrnutí zpracování, dostupné akce, reporty a grafy.

Presnost

 

Historie všech prováděných akcí

Sofistikované sledování historie všech uživatelských akcí.

Dostupnost

 

Vyhodnocování přístupových práv uživatele

Aplikace v každém kroku zpracování vyhodnocuje efektivní práva uživatelů a odpovědnosti za jednotlivé prováděné akce.

 

Rychlost

 

Automatické generování dokumentů

Dokumenty lze generovat a rozesílat automaticky na základě událostí - času, nastavení atributů, změny kroku Workflow, externích událostí apod.

Efektivita

 

Kalendáře a připomínky

Spravuje a zobrazuje události a připomenutí v daných termínech, změny termínů a vyhodnocení rizik zpoždění.

Presnost

 

Email – notifikace

Události vnitřního systému vytvářejí asynchronní e-mailová upozornění včetně webového odkazu na příslušný objekt aplikace, např. dokončení zpracování a stažení dat.

Dostupnost

 

Pokročilý reporting a zobrazení grafů

Přehledný reporting umožňuje efektivní správu procesů, úkolů, uživatelů, událostí včetně manažerských zpráv, grafů a výstupů.

 

 

Rychlost a Flexibilita

konfigurace komponent aplikace bez programování

analytik/systémový designer může přímo vytvářet aplikace

uživatelské funkce a obrazovky řízené rolí nebo uživatelem

automatické generování dokumentů v závislosti na kalendáři

historie operací v aplikaci včetně hodnocení efektivity obsluhy

přehledné webové reporty a grafy

implementace on-premise nebo v Cloudu