Problematika DTM ČR

Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, uložil krajům povinnost do 30.6.204 zpřístupnit digitální technickou mapu kraje (DTM). Jejich propojením v informačním systému bude vytvořena DTM ČR (IS DTM).

Zákon ukládá povinnosti i dalším subjektům, a to zejména všem vlastníkům dopravní a technické infrastruktury (DTI), popřípadě jejich správcům a provozovatelům (VSP)

 

  • registrovat se do příslušného registru informačního systému
  • předat data DTI do informačního systému
  • provádět aktualizaci a a údržbu dat

 

  • dodáme Vám naše kompletní GIS řešení nebo webovou mapovou aplikaci
  • budeme za Vás plnit roli Editora dat DTI
  • připravíme data DTI pro prvotní naplnění do IS DTM
  • budeme za Vás data udržovat v aktuálním stavu
  • zachováme informace ve Vašich datech nad rámec DTM nebo je o ně rozšíříme
  • zajistíme import nebo zobrazení veřejných dat z US DTM Vašeho GIS

 

 

GEOVAP se spolupodílí na realizaci infomačního systému DTM pro 12 krajů a zpracování dat DTM (ZPS DTI) ve Zlínském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Dále máme dlouholeté zkušenosti s vedením digitálních technických map měst a obcí a hlavních správců inženýrských sítí v ČR. Předmětem plnění bylo zpracování dat a dodávky SW řešení.

GEOVAP - Váš partner v problematice DTM ČR