Spisová služba

Představuje komplexní řešení pro evidenci, řízený oběh a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů v organizaci. Pokrývá celý životní cyklus dokumentů:

  • Vznik/příjem dokumentů.
  • Uložení v důvěryhodném úložišti.
  • Příprava výstupů a odesílání.
  • Tvorba spisu a vyřizování.
  • Uložení do spisovny.
  • Odeslání do digitálního archivu.

Moduly

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Hlavní rysy řešení našeho produktu

Soulad s platnou legislativou

(NSESSS, zákon 499/2004 Sb., 300/2008 Sb., 259/2012 Sb., 193/2009 Sb., 194/2009 Sb., a další.).

Komplexní řešení

Správa a řízení dokumentů (workflow, schvalování, hlídání lhůt, el. podepisování).

Vazba na další IS

Datové schránky, CzechPOINT, Základní registry, …

Příjemné prostředí

Jednoduché, intuitivní prostředí, které snižuje nároky na školení a umožňuje implementaci v krátkém časovém období.

Škála rozšiřujících modulů

Široká škála rozšiřujících modulů (evidence smluv, příprava materiálů Pro jednání komisí, rad a zastupitelstev, avízo atd..