Žádná instalace na straně klienta

 • Díky zvolené technologii (GUI aplikace na klientské a webová služba na serverové straně) není třeba na klientech žádná instalace - pouze vytvoření zástupce pro aplikaci umístěnou na serveru.

Integrace vlastní elektronické podatelny

 • vlastní elektronická podatelna vyhovující všem předepsaným standardům,
 • automatické zpracování příchozího kvalifikovaného podání a jeho zařazení mezi ostatní doručené dokumenty.

Integrace elektronické úřední desky

 • jednoduché začlenění do WWW stránek se zachováním jejich vzhledu,
 • automatické vyvěšení a svěšení z elektronické úřední desky přímo z aplikace spisové služby,
 • podpora vyvěšování na fyzickou úřední desku (předání potřebných podkladů pověřenému pracovníkovi),
 • automatické upozornění referenta o doručení (svěšení) dokumentu z úřední desky.

Garance souladu s aktuální legislativou

 • Sledování legislativních změn metodikem a reakce na ně v rámci technické podpory uveřejněním aktualizované verze.

Přehledné, jednoduché a uživatelsky příjemné ovládání

 • aplikace se vzhledem a funkčností snaží přiblížit e-mailovému klientu, 
 • uživateli jsou v každém okamžiku nabídnuty pouze takové akce, které je možné v závislosti na vlastnostech a stavu dokumentu provést,
 • velké možnosti nastavení ze strany uživatele (barevné schéma, pořadí sloupců v seznamech, uživatelské filtry, grafy).

Napojení na externí registr fyzických a právnických osob

 • aplikace může využívat existující externí registr fyzických a právnických osob nebo může udržovat vlastní data,
 • možná kombinace obou přístupů (např. využití externího registru obyvatel a vlastní databáze registru subjektů).

Statistické a analytické nástroje

 • Možnost definice statistických dotazů a následná prezentace jejich výsledků přímo z aplikace.

Uživatelsky definované filtry

 • možnost definovat podmínky výběru pro uživatele,
 • uložení definovaných filtrů pro pozdější použití.

Veřejný komunikační protokol pro napojení ostatních agend

 • zveřejněné metody webové služby umožňují okamžité napojení dalších aplikací,
 • rozhraní umožňuje přebírání čísla jednacího, čárového kódu, zakládání a vypravování dokumentů, vytváření spisů nad dokumenty, zařazování dokumentů do spisů, zaznamenávání doručení.

Komunikace s databází prostřednictvím webové služby

 • Zabezpečená komunikace mezi klientem a serverovou aplikací probíhá ve formátu XML.​

Napojení na frankovací stroj

 • Spolupráce s frankovacím strojem a váhou při vypravení dokumentu.

Centrální databázový sklad elektronických dokumentů

 • uložení elektronických dokumentů v databázi,
 • jednoduché drag & drop vložení elektronické podoby dokumentu nebo přílohy dokumentu do databáze.

Široká nabídka tiskových sestav

 • poštovní obálky, podací deník, předávací protokoly, poštovní podací arch, obsah spisu, spisová obálka, skartační návrh, archivní štítky apod.,
 • možnost uživatelských úprav prostřednictvím grafického editoru.

Implementace čárového kódu

 • čtení čárového kódu a následné provedení operace s nalezeným dokumentem pro definované akce (např. zaznamenání doručenek, předávání a přebírání dokumentů, vytváření seznamů, vypravování dokumentů apod.),
 • tisk čárového kódu samostatně nebo na poštovní obálku zvoleného typu.

Uživatelské nastavení tvaru čísla jednacího, spisové značky, čárového kódu

 • generování čísla jednacího nebo čárového kódu podle definovaného vzorce,
 • možnost souběžného provozování více podatelen se zajištěním generování unikátního čísla jednacího.