Vlastnosti Spisové služby

Elektronická spisová služba zajišťuje široké spektrum operací prováděných s dokumenty - od jejich vytváření, upravování, evidování přes vyhledávání, přijímání i odesílání až k archivaci.

 • Žádná instalace na straně klienta.
 • Veřejný komunikační protokol pro napojení ostatních agend.
 • Přehledné, jednoduché a uživatelsky příjemné ovládání.
 • Integrace vlastní elektronické podatelny.
 • Integrace elektronické úřední desky.
 • Garance souladu s aktuální legislativou.
 • Komunikace s databází prostřednictvím webové služby.
 • Data uložená v RDBMS.

Architektura spisové služby

Spisová služba představuje progresivní softwarové řešení pro příjem a sledování oběhu dokumentů v organizaci.
Vyniká  zejména  jednoduchostí a komfortem uživatelské obsluhy, založené na nejmodernější technologii webovských služeb.

Spisová služba je souborem činností, technických a věcných prostředků, vedoucích ke správě dokumentů

 

 • Vznik/příjem,
 • uložení v důvěryhodném úložišti,
 • příprava výstupů a odesílání,
 • tvorba spisu a vyřizování,
 • uložení do spisovny,
 • odeslání do digitálního archivu.