Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblastech agend veřejné správy

DTM ČR Viewer

na technologii GeoStore® V6

Prohlížení dat DTM ČR v 3D a import dat JVF DTM.
Kontrola dat DTM nad webovými službami.

Číst více

3D GeoDesign®

Plná editace v prostředí 3D. Správa a publikace 3D mračen bodů a vektorových dat v internetovém cloudu.

Číst více Marushka® 3D

Reliance SCADA v Dopravním podniku města Brna

SCADA/HMI systém Reliance provádí vizualizaci a řízení tramvajové haly vozovny v Brně-Pisárkách.

Číst více Reliance SCADA

Reliance SCADA, Pisárky

LaserScan pro BIM

Profesionální tvorba podkladů pro BIM pro rozsáhlejší budovy 3D skenování - Fotorealistická publikace - BIM modely. Pro našeho zákazníka, firmu PRODIN a.s., jsme zaměřili několik objektů a dodali barevné mračno bodů.

Číst více

GeoStore® V6 na titulní stránce časopisu Zeměměřič

GeoStore® V6 3D umí mapovat z mračen laserového skenování, přičemž zvládne generovat také digitální model terénu. Více v připravovaném čísle časopisu Zeměměřič.

Číst více Geostore V6

Systém AVE komunikuje s chytrými plynoměry

Odečtový software AVE plně podporuje zabezpečenou oboustrannou komunikaci s chytrými plynoměry, včetně možnosti dálkového uzavírání ventilu, zpracování diagnostických a servisních parametrů přístroje, na jejichž základě může vzniknout alarm.

Číst více Systém AVE

AVE system, Elster

WebPasport

Unikátní softwarové řešení pro tvorbu a vedení pasportů ve spojení s editací grafické prezentace založené na technologii ASP.NET a využívající moderní technologie respoznivního zobrazení aplikace v prostředí internetu.

Číst více

GeoStoreV6-ČEZ

Řešení pro zpracovatele PDS a DSPS ČEZ Distribuce, a.s. podle metodiky ČEZd_ME_0088

Číst více

Aktuální informace
Co je nového?

Vizualizace a řízení domovních předávacích stanic a kotelen ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

V předchozích letech bylo rozhodnuto o modernizaci zastaralých řídicích systémů v domovních předávacích stanicích a zastaralé vizualizaci dosud používané na dohledovém pracovišti. V letech 2020 až 2022 bylo na nový řídicí systém a do nové vizualizace převedeno dvanáct předávacích stanic a dvě kotelny.Dlouhodobým cílem tohoto projektu je převést do roku 2040 do nového řídicího a vizualizačního systému asi 240 předávacích stanic.

AVE podporuje sběr dat a jejich odesílání na portál OTE

Systém AVE umožňuje předávat data odebraného množství zemního plynu zákazníků typu velkoodběr a střední odběr na energetický portál OTE. Tato funkce byla rozšířena o přenos spotřeb odebraného množství elektrické energie. Více informací najdete v novince na webu systému AVE.

OTE

Geodetické řešení pro nové státní mapové dílo V6-DTMČR

Uvádíme na trh řešení pro zpracování ZPS (základní prostorové situace), DI (dopravní infrastruktury) a TI (technické infrastruktury) v rámci nově vznikajícího 3D státního mapového díla DTM ČR. Jedná se o nadstavbový modul nad grafickým editorem GeoStore V6, který rozšiřuje stávající portfolio našich geodetických řešení.

 

Nechte se vtáhnout do světa 3D s novou verzí Indoor Viewer 2.8

Obzvlášť teď, v covidové době, se nejvíce cení vzdálený přístup k vlastním datům. Vytvoříme pro Vás digitální dvojče budovy/haly, přístupné odkudkoli na světě, z jakéhokoli zařízení. Vaše data máte stále při sobě! Více zde.

 

Produkty

Služby poskytované firmou GEOVAP zahrnují celý životní cyklus vývoje informačních systémů od předprojektové přípravy přes realizaci projektů až po školení zákazníků, záruční a pozáruční servis a konzultační činnost.

Reliance

Profesionální SCADA/HMI systém pro vizualizaci a řízení průmyslových procesů.

Otevřít

Systém AVE

Systém pro dálkové odečty dat z přepočítávačů a záznamníků plynu

Otevřít

3D GeoDesign

Pokročilý 3D editor prostorových dat pracující s mnoha formáty, např. mračnem bodů.

Otevřít

GeoStore V6

Grafický editor a desktop GIS, nástroje pro tvorbu mapových děl, GP, DTM, PÚ a 3D.

Otevřít

CityWare

Informační systém pro strategické a operativní řízení města a obcí včetně ERP.

Otevřít

Spisová služba

Spisová služba pro správu a řízení dokumentů včetně důvěryhodného úložiště

Otevřít

Marushka

Nejvyspělejší geoinformační technologie současnosti, základ největších projektů GIS

Otevřít

Managed Workflow App

Webové aplikace řízeného workflow, které udrží Váše data pod kontrolou.

Otevřít

SprintFlow

Technologie progresivního vývoje webových aplikací.

Otevřít

Jaké činnosti nabízí naše společnost?

Geoportály

Publikace prostorových dat a webových služeb velkého rozsahu napříč celou Českou republikou.

3D Mapování a BIM

Mobilní mapování pro projekční, majetkoprávní účely a GIS.

3D Skenování a vizualizace budov. Tvorba podkladů pro BIM.

Správa 3D dat a mračen bodů.

Správa DTMM

Cílem projektu je nabídnout efektivní řešení při tvorbě, aktualizaci, správě a publikaci technických map. Máme více než 20 let zkušeností a vývoje.

Geodetické služby

Profesionální geodetické služby v inženýrské a majetkoprávní oblasti. Projektování pozemkových úprav.

Smart Cities

Projekty pro chytrá města v oblastech osvětlení, nabíjecích stanic a automatizace.