Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblastech agend veřejné správy

V6 - DTM ČR

na technologii GeoStore® V6

Geodetické řešení pro pořizování a aktualizaci ZPS (základní prostorové situace), DI (dopravní infrastruktury) a TI (technické infrastruktury) v rámci 3D státního mapového díla DTM ČR.

Číst více

3D GeoDesign®

Plná editace v prostředí 3D. Správa a publikace 3D mračen bodů a vektorových dat v internetovém cloudu.

Číst více Marushka® 3D

GeoStore® V6

Profesionální CAD/GIS nástroj  s řešeními pro inženýrskou a majetkoprávní geodezii a pokročilou práci s 3D daty.

Číst více

Systém AVE komunikuje s chytrými plynoměry

Odečtový software AVE plně podporuje zabezpečenou oboustrannou komunikaci s chytrými plynoměry, včetně možnosti dálkového uzavírání ventilu, zpracování diagnostických a servisních parametrů přístroje, na jejichž základě může vzniknout alarm.

Číst více Systém AVE

AVE system, Elster

GeoStoreV6-ČEZ

Řešení pro zpracovatele PDS a DSPS ČEZ Distribuce, a.s. podle metodiky ČEZd_ME_0088

Číst více

Spisová služba

Spisová služba se připravuje na povinnou atestaci. 
Bude splňovat veškeré legislativní požadavky stanovené novelou zákona a nadále bude představovat komplexní řešení pro evidenci, řízený oběh a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů v organizaci.  

Číst více

Aktuální informace
Co je nového?

AVE podporuje sběr dat a jejich odesílání na portál OTE

Systém AVE umožňuje předávat data odebraného množství zemního plynu zákazníků typu velkoodběr a střední odběr na energetický portál OTE. Tato funkce byla rozšířena o přenos spotřeb odebraného množství elektrické energie. Více informací najdete v novince na webu systému AVE.

OTE

Geodetické řešení pro nové státní mapové dílo V6-DTM ČR

Uvádíme na trh řešení pro zpracování ZPS (základní prostorové situace), DI (dopravní infrastruktury) a TI (technické infrastruktury) v rámci nově vznikajícího 3D státního mapového díla DTM ČR. Jedná se o nadstavbový modul nad grafickým editorem GeoStore V6, který rozšiřuje stávající portfolio našich geodetických řešení.

 

Ukázky editace a pořizování dat ve 3D

Ukázky editace a pořizování dat ve 3D GeoDesign, GeoStore V6 a GS WE (GeoStore Web Editor).

 

Vizualizace a řízení domovních předávacích stanic a kotelen ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

V předchozích letech bylo rozhodnuto o modernizaci zastaralých řídicích systémů v domovních předávacích stanicích a zastaralé vizualizaci dosud používané na dohledovém pracovišti. V letech 2020 až 2022 bylo na nový řídicí systém a do nové vizualizace převedeno dvanáct předávacích stanic a dvě kotelny.Dlouhodobým cílem tohoto projektu je převést do roku 2040 do nového řídicího a vizualizačního systému asi 240 předávacích stanic.

Produkty

Služby poskytované firmou GEOVAP zahrnují celý životní cyklus vývoje informačních systémů od předprojektové přípravy přes realizaci projektů až po školení zákazníků, záruční a pozáruční servis a konzultační činnost.

Reliance

Profesionální SCADA/HMI systém pro vizualizaci a řízení průmyslových procesů.

Otevřít

Systém AVE

Systém pro dálkové odečty dat z přepočítávačů a záznamníků plynu

Otevřít

3D GeoDesign

Pokročilý 3D editor prostorových dat pracující s mnoha formáty, např. mračnem bodů.

Otevřít

GeoStore V6

Grafický editor a desktop GIS, nástroje pro tvorbu mapových děl, GP, DTM, PÚ a 3D.

Otevřít

CityWare

Informační systém pro strategické a operativní řízení města a obcí včetně ERP.

Otevřít

Spisová služba

Spisová služba pro správu a řízení dokumentů včetně důvěryhodného úložiště

Otevřít

Marushka

Nejvyspělejší geoinformační technologie současnosti, základ největších projektů GIS

Otevřít

Managed Workflow App

Webové aplikace řízeného workflow, které udrží Váše data pod kontrolou.

Otevřít

SprintFlow

Technologie progresivního vývoje webových aplikací.

Otevřít

Jaké činnosti nabízí naše společnost?

Geoportály

Publikace prostorových dat a webových služeb velkého rozsahu napříč celou Českou republikou.

3D Mapování a BIM

Mobilní mapování pro projekční, majetkoprávní účely a GIS.

3D Skenování a vizualizace budov. Tvorba podkladů pro BIM.

Správa 3D dat a mračen bodů.

Správa DTMM

Cílem projektu je nabídnout efektivní řešení při tvorbě, aktualizaci, správě a publikaci technických map. Máme více než 20 let zkušeností a vývoje.

Geodetické služby

Profesionální geodetické služby v inženýrské a majetkoprávní oblasti. Projektování pozemkových úprav.

Smart Cities

Projekty pro chytrá města v oblastech osvětlení, nabíjecích stanic a automatizace.