V6 - DTM ČR

Desktopové geodetické řešení pro pořizování a aktualizaci ZPS (základní prostorové situace), DI (dopravní infrastruktury) a TI (technické infrastruktury) v rámci 3D státního mapového díla DTM ČR.

Obdržená data z JVF DTM importujete do grafiky včetně všech databázových atributů, doměříte, mapu aktualizujete, zkontrolujete, exportujete do JVF DTM a pomocí webového rozhraní předáte.

Základní vlastnosti

 

 • Import/export dat JVF DTM

 • Kompletní datový model JVF DTM

 • Tvorba a aktualizace 3D dat DTM ČR 

 • Nástroj na přeměnu dat z jiných datových modelů do DTM ČR (včetně negrafických atributů)

 • Převod 2D dat do 3D

 • Kreslení po měřených bodech a mapování z mračen bodů ve 2D i ve 3D okně (nutné rozšíření V6-3D)

 • Kontroly formátu dat (povolené rozsahy a zaokrouhlení souřadnic…)

 • Kontroly topologické ve 2D i 3D variantách (minimální velikosti prvků, vzdálenosti bodů i kresby, volné konce, křížení …)

 • Kontroly plochovatelnosti (existence centroidů, uzavřenosti ploch, hierarchie konstrukčních linií..)

 • Kontroly negrafických atributů (existence povinných atributů u prvků, dodržení číselníkových hodnot…)

 • Exporty do vektorových formátů DGN7, DGN8, DXF,DWG, SHP, KML, GeoJSON (nutné rozšíření DWG-DGN)

Komu je aplikace určena

Pracovníkům veřejné správy

 • Prohlížení i editace dat DTM ČR
 • Import/export JVF DTM
 • Prohlížení i editace 3D dat
 • Práce s ostatními mapovými zdroji WMS, webové služby KN
 • Exporty dat DTM ČR do vektorových formátů DGN7, DGN8, DXF,DWG, SHP, KML, GeoJSON (nutné rozšíření DWG-DGN)

Správcům technické infrastruktury

 • Prohlížení i editace dat DTM ČR
 • Import/export JVF DTM
 • Nástroj na přeměnu dat z jiných datových modelů do DTM ČR (včetně negrafických atributů
 • Převod 2D dat do 3D
 • Prohlížení i editace 3D dat
 • Práce s ostatními mapovými zdroji WMS, webové služby KN
 • Kontrola pořizovaných dat - kontrolní funkce aplikace V6-DTMČR
 • Exporty dat DTM ČR do vektorových formátů DGN7, DGN8, DXF,DWG, SHP, KML, GeoJSON (nutné rozšíření DWG-DGN)

Geodetům

 • Geodetické výpočty, import měřených seznamů souřadnic do grafiky včetně kódové kresby ve struktuře JVF DTM (nutné rozšíření V6-IG nebo GP)
 • Nástroj na přeměnu dat z jiných datových modelů do DTM ČR (včetně negrafických atributů)
 • Převod 2D dat do 3D
 • Kreslení po měřených bodech a mapování z mračen bodů ve 2D i ve 3D okně (nutné rozšíření V6-3D)
 • Import/export JVF DTM
 • Práce s ostatními mapovými zdroji WMS, webové služby KN
 • Kontrola pořizovaných dat - kontrolní funkce aplikace V6-DTMČR
 • Exporty dat DTM ČR do vektorových formátů DGN7, DGN8, DXF,DWG, SHP, KML, GeoJSON (nutné rozšíření DWG-DGN)