Marushka®

Mapový aplikační server Marushka® je postaven na komponentové technologii GeoStore® v prostředí NET. Cílem vývoje bylo překonat limity běžných mapových serverů, zejména pokud jde o publikační výkon a možnosti kartografické prezentace dat.

 • Je nástorojem pro publikaci dat prostřednictvím webových služeb.
 • Intuitivní vizuální konfigurace.
 • Interaktivní HTLM klient.
 • Interakce s mapovými podklady Google.
 • Publikuje data z neomezeného počtu datových skladů.
 • Integrovaný webový server.

Základní charakteristika produktu Marushka

Mapový aplikační server Marushka® představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu.
Je postaven na komponentové technologii v prostředí NET.
Cílem vývoje bylo překonat limity běžných mapových serverů, zejména pokud jde o publikační výkon a možnosti kartografické prezentace dat.

 

Marushka® publikuje data z neomezeného počtu datových skladů extrémní rychlostí. Mapová kompozice je přenášena v prostředí internetu v symbologii datového skladu popřípadě projektu na straně serveru. Publikační HTML klient v prostředí běžného internetového prohlížeče umožňuje všechny progresivní možnosti při ovládání a zobrazení mapy. Zcela jedinečným způsobem je pak řešeno poskytování popisných informací k zobrazeným grafickým datům, dynamická legenda a serverové generování tiskových sestav, exporty do různých rastrových či vektorových formátů.

Nedílnou součásti řešení je aplikace MarushkaDesign®, ta nabízí jednoduché, vizuální a intuitivní prostředí pro konfiguraci a správu publikované mapové kompozice, umožňuje tedy správu a administraci konfiguračního projektu mapového serveru.

Mapový server Marushka® je rovněž prostředek pro publikaci dat prostřednictvím webových služeb OGC standardu, jakou jsou například služby WMS a WFS.  Pokročilé aplikace pak mohou využívat standardní WebService (SOAP) popřípadě TCP/IP remoting platformy Microsoft .NET.

Velká výhoda serveru Marushka® je úzká vazba na systém GeoStore® zejména pak na produkt GeoStore V6® , který převážně slouží jako silný klient a administrační nástroj databázových skladů. 

Hlavní rysy aplikace
Marushka

 • Architektura

Základním konceptem technologie Marushka® je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat.
Třívrstvé jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém principu, neexistuje omezení z hlediska možné integrace do dalších aplikací (.NET), které vyžadují zpracování/nahlížení do geograficky vztažených dat.

 

 • MarushkaDesign

Je vizuální administrační nástroj pro vytváření mapové kompozice. 
Umožňuje rychle, přehledně a jednoduše konfigurovat všechny součástí mapové kompozice, jako jsou dotazy, vrstvy, symboly a další.
MarushkaDesign disponuje také plnou sadou funkcí pro transformaci, editaci, popřípadě tvorbu geografických dat.

 

 • Webové služby a HTML klient

Součástí řešení Marushka® je HTML klient, převážně slouží k prezentaci mapové kompozice „projektu“, poskytuje metainformace a nabízí řadu dalších sofistikovaných funkcí.
Jako běhové prostředí využívá webový prohlížeč.
Publikační server poskytuje data také prostřednictvím webových služeb OGC standardu a to WMS, WFS, nebo webové služby v prostředí platformy .Net.

 

 • Marushka 3D

Nově je možné pomocí mapového serveru Marushka zobrazovat data ve 3D.
Je tedy možné prohlížet mračno bodů ve 3D dialogovém okně spolu například s 3D vektory či jakýmikoliv podkladovými mapami.
Také je v tomto okně možné generovat příčné profily, provádět měření a další.

 

 • Mobilní aplikace Marushka Photo 

Mobilní aplikace užitečná pro interaktivní hlášení poruch, pro správce sítí, pořizování podkladů (typ, poloha, foto) pro pasportizaci prostorově umístěných objektů, nebo upozornění na zajímavosti v určitém regionu

 

 • Technologie Marushka je nyní nasazena na desítkách projektů po celé ČR

Každý den musí zvládat extrémní zátěž co do počtu přístupů, vrstev a grafických elementů, popřípadě se prezentovat speciálním designem.

 

 

Vizuální konfigurace + integrovaný webový server

 

 

 

Interaktivní HTML klient + integrace s mapovými podklady Google

 

 

 

Interaktivní zobrazení 3D mračna bodů a 3D vektorových dat

 

 

 

Zobrazení 3D vektorových dat