Ukázkové projekty

Nabízíme stažení celého projektu a možnost praktického vyzkoušení práce s aplikací Marushka Design. Dále jsou zde k dispozici živé ukázky dalších uskutečněných projektů.

Kompletní projekt ke stažení

- 3D vektory a mračna bodů v Marushka Designu

GLS v kombinaci s 3D vektory

 • Cílem projektu je ukázat, jak je možné zobrazit mračno geodeticky zaměřených bodů v kombinaci s 3D vektory.
 • Příklad byl vytvořen ve verzi 4.1.0.32 a nemusí být tedy kompatibilní se staršími verzemi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.
 • Dokument obsahuje podrobný návod, kompletní testovací projekt, zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.

Stáhnout projekt

Dokumentace PDF

Živé ukázky dalších projektů
 

Katastrální mapa Bratislavy (Slovensko)

 • Tento projekt zobrazuje katastrální mapu fragmentu Bratislavy (městské části I a IV) na podkladu ortofoto mapy tohoto území.
 • Tento fragment území byl použit kvůli demonstraci funkčnosti projektu. Mimo vrstvu katastrální mapy je zde možnost zapnout vrstvu Cesty či vrstvu Adresy. U vrstvy Adresy jsou jednotlivé referenční body adres znázorněny červenými kulatými ikonami, pod nimi se skrývá informační dotaz, který je vyvolán klikem na příslušnou ikonu. Tento dotaz zobrazí podrobné informace o konkrétní adrese.
 • Pro lepší orientaci byla do projektu přidána přehledka zobrazující ortofoto mapu daného území.

 

3D Rozvodná síť elektrické energie (Česká republika)

 • Tento ukázkový projekt zobrazuje mračno geodeticky zaměřených bodů v kombinaci s vektory rozvodné elektrické sítě. Žlutou barvou je vyznačeno vedení vysokého napětí, červenou vedení nízkého napětí, modrou vedení veřejného osvětlení.
 • Pokud kliknete na ikonu 3D, spustí se Vám dialogové okno s titulkem Marushka 3D.
 • V prvním řádku s titulkem Profil, po kliku na tlačítko z/x je možné do mapového pole vynést linii, kde se následně vytvoří profilový řez. Po definici řezu je dialogové okno s řezem vyvoláno klikem na tlačítko vytvořit. Řezu je možné nastavit šířku. Ovládání tohoto mapového okna je zcela standardní.
 • V druhém řádku s titulkem Panorama je pouze jedno tlačítko, které aktivuje dialogové okno 3D Panorama. Pro načtení dat do tohoto okna je potřebné kliknou na jakékoliv místo v mapě. Toto dialogové okno je ovládáno jednak pomocí myši a šipek a také pomocí tlačítek umístěných v pravé části dialogového okna. Pomocí těchto tlačítek jde nastavit výchozí pohled na sever, nulový horizont, výšku pohledu, spustit pohled v HD rozlišení a spustit pohled s 3D brýlemi.

 

3D model reliéfu krajiny

 • Tento ukázkový projekt zobrazuje 3D model reliéfu krajiny s ukázkou vektorů v podobě fiktivních sloupů elektrického vedení ve 3D.
 • Sloupy jsou zobrazeny žlutou barvou a vedení červenou. Pomocí tlačítka 3D je možné spustit panoramatický pohled.
 • Pro načtení dat do tohoto okna je potřebné kliknout na libovolné místo v mapě, které obsahuje nějaká data. Toto dialogové okno je ovládáno jednak pomocí myši a šipek a také pomocí tlačítek umístěných v pravé části dialogového okna. Pomocí těchto tlačítek jde nastavit výchozí pohled na sever, nulový horizont, výšku pohledu, spustit pohled v HD rozlišení a spustit pohled s 3D brýlemi.

 

3D model terénu Rovaniemi (Finsko)

 • Tento projekt zobrazuje 2D model terénu v ulici Teerikatu v městě Rovaniemi ve Finsku.
 • Data byla nasnímaná pomocí mobilního skeneru. Jsou rozřazena do kategorií podle typu.
 • Projekt obsahuje dvě populární Google vrstvy, které umožňují lepší orientaci v prostoru a jsou podkresleny pod samotnou kresbou.
 • Projekt obsahuje 3 příčné řezy s dotazy seznam dokumentů, obsahujícími dokumenty týkající se těchto řezů. Po kliku na ikonu "i" se zobrazí seznam dokumentů k danému řezu, ty je možno otevřít, prohlížet, případně mazat nebo nahrávat nové dokumenty.
 • V projektu je zakomponován i lokalizační dotaz, pomocí kterého lze lokalizovat prvek na základě jeho ID (Localize by ID). Tento lokalizační dotaz lze najít v kartě "Hledat". V kartě "Kreslit" je obsažen kreslící dotaz, umožňující nakreslení jednoho ze tří geometrických tvarů. Ke každému tvaru je možné vložit poznámku a uložit jej do přímo do databáze.

 

Inženýrské sítě San Diego (USA)

 • Tento projekt zobrazuje průběh inženýrských sítí v malé části města San Diego v USA.
 • Projekt obsahuje celkem šest hlavních inženýrských sítí, v levé horní části jsou zakresleny také přípojky k jednotlivým parcelám.
 • Pod inženýrskými sítěmi je zobrazována vždy jedna z dvojice Google vrstev, letecká fotografie a obecná mapa. Ty jsou zobrazeny jako populární vrstvy, mezi nimi je možno přepínat.
 • V kartě "Hledat" je vytvořen lokalizační dotaz Lokalizuj parcelu podle ID (Localize Parcel by ID). V kartě "Kreslit" jsou vytvořeny tři dotazy – kresli linii (Draw Line), bod (Point) a polygon (Polygon), které umožňují zakreslit zmíněné geometrické obrazce s možností přidat k nim poznámku a uložit je přímo do databázové tabulky.

 

Video Pasport Plzeň (Česká republika)

 • Tento projekt zobrazuje trasu cyklostezky v části Plzně, rozdělenou na jednotlivé úseky.
 • K jednotlivým úsekům byly pořízeny krátké video sekvence, natočené jedoucím cyklistou. Tyto krátké sekvence obsahují také prostorovou informaci o jejich průběhu.
 • Po kliku na ikonu se aktivuje pop-up bublina a v ní se inicializuje videopřehrávač, který automaticky začne přehrávat videosekvenci daného úseku. Zároveň se v mapě posouvá bod, který znázorňuje pozici kamery při snímání videosekvence.
 • Videopřehrávač umožňuje přepnout zobrazování do módu celé obrazovky, posunout video sekvenci, a pokud existuje nasnímaný opačný směr úseku, tak umožní uživateli do něho přepnout. V průběhu přehrávání lze provádět všechny "View operace".

 

OpenStreet mapa Brno (Česká republika)

 • Tento ukázkový projekt zobrazuje výřez OpenStreet mapy České republiky, konkrétně se jedná o oblast Brna a přilehlého okolí.
 • Má demonstrovat, že je v Marushce možné vizualizovat také data OpenStreet mapy.