Externí volání

Cílem příkladu je ukázat volání mapového klienta z externí webové stránky, popřípadě z externí aplikace.

Příklad externího volání

  • Dokument obsahuje podrobný návod
  • Kompletní testovací projekt
  • Zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databáziŽivá ukázka:

Pro zobrazení příkladu v novém okně klikněte zde

 


 Pro vyzkoušení volání mapového serveru z externí webové stránky použijte formulář níže:


 

 

 

1. Nastavení serveru

Adresa lokálního serveru:
ID tématu [ThemeID]:
Autorizace
Uživatelské jméno: [UserName]:
Heslo [Password]:

 

2. Nastavení území

Bez definice území
Výchozí území středovým bodem a měřítkem
Středový bod [MarMiddlePoint]:
Měřítko [MarScale]:
Výchozí území obdélníkem
Výchozí území obdélníkem [MarExtent]:
Spuštění Marushky s lokalizací:
GID lokalizačního dotazu [MarQueryId]:
Počet parametrů lokalizačního dotazu [MarQParamCount]:
První parametr [MarQParam0]:
Druhý parametr [MarQParam1]:

 

3. Seznam vrstev po inicializaci

Seznam zapnutých publikačních vrstev [MarUid]:
Seznam zapnutých info vrstev [MarUidi]:

 

4. Parametry prostředí

 
Zobrazení/nezobrazení jednotlivých ovládacích prvků:
Přehledka [MarVicinity]:
Posuvník měřítka [MarScalebar]:
Zobrazení menu [MarMenu]:
Panel nástrojů [MarTools]:
Index aktivní záložky (0-5) [MarPanelIndex]:
Rozvinutí panelu záložek [MarPanelExpand]:
Záložka "Vrstvy" [MarPanelLayers]:
Záložka "Legenda" [MarPanelLegend]:
Záložka "Hledat" [MarPanelFind]:
Záložka "Tisk" [MarPanelPrint]:
Záložka "Informace" [MarPanelInfo]:
Záložka "Kreslit" [MarPanelDraw]:
Nabídka témat [MarTheme]:
Tlačítko "Aplikace" [MarApplication]:
Tlačítko "Měření" [MarMeasurement]:
Tlačítko "Info" [MarPreselect]:
Aktivování funkce Info [MarPreselectOn]:
Tlačítko "GPS" [MarGPS]:
Tlačítko "KN" [MarKN]:
Ovládací kříž pro pohyb v mapovém okně [MarCrossBar]:
Populární dotaz [MarPopularQuery]:
Další možnosti nastavení:
Jméno souboru html hlavičky [MarHTMLHead]:
Jméno souboru html patky [MarHTMLFoot]:
Titulek webového prohlížeče [MarWindowTitle]:
Zapnutí zoomu pomocí kolečka myši [MarWheel]:
Název okna pro navigaci [MarWindowTargetName]:

 

5. Speciální aplikace

Aplikace (GetFenceMode):
URL stránky pro zpracování:
Maximální plocha ohrady [MarFenceLimit]: