Webové služby

WMS - Web Maps Service

 • Zkratka od Web Map Service (Webová mapová služba).
 • Jedná se o standardní službu vytvořenou dle specifikace OGC, slouží k poskytování georeferencovaných rastrových obrázků v prostředí internetu. Rastrové obrázky jsou generovány mapovým serverem prostřednictvím dat z GIS databáze.
 • Aktuálně jsou v Marushka Designu podporovány WMS verze 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 a 1.3.0.
 • Marushka Design podporuje základní 3 druhy dotazů, konkrétně a) GetMap, b) GetCapabilities, c) GetFeatureInfo.
 • U jednotlivých vrstev WMS je možné definovat, jaké vrstvy a jakým stylem budou publikovány, v jakém formátu a EPSG.

 

WFS - Web Feature Service

 • Zkratka od Web Feature Service (nepřekládá se)
 • Jedná se o standardní službu vytvořenou dle specifikace OGC, slouží k vytváření, úpravě, a výměně geografických informací ve vektorovém formátu, v prostředí internetu prostřednictvím HTTP. WFS kóduje a předává údaje ve formátu GML, jehož základem je XML.
 • Aktuálně je v Marushka Designu podporováno WFS verze 1.0.0, 1.1.0 a 2.0.0.
 • U jednotlivých vrstev WFS je možné definovat, jaké vrstvy a jakým stylem budou publikovány, v jakém formátu a EPSG.

 

WMTS - Web Map Tile Service (Webová mapová dlaždicová služba)

 • Zkratka od Web Map Tile Service (Webová mapová dlaždicová služba).
 • Jedná se o standardní službu k poskytování prostorově referencovaných obrazových dlaždic s předdefinovaným obsahem, rozměry a rozlišením.
 • WMTS je podobná službě WMS, ale je navržena k poskytnutí lepšího výkonu serveru v aplikacích, které vyřizují mnoho dotazů současně. Namísto vytvoření jednotlivých obrazů pro každý dotaz, WMTS vrací malé předgenerované obrázky nebo užívá znovu identické předchozí dotazy, které řídí sadu dlaždicových matic.
 • Marushka Design aktuálně podporuje WMTS verze 1.0.0.   

 

Vzdálená lokalizace

 • Pomocí této služby je možné z libovolného Marushka serveru načíst lokalizační dotazy do projektu v Marushka Designu. Identifikace serveru je prováděna na základě URL, uživatelského jména a hesla. Uživateli je pak nabídnuto, z kterého tématu daného serveru bude chtít dotazy připojit a následně i to, jaké dotazy bude chtít vybrat.
 • Použitím této služby tedy odpadá nutnost importovat dotazy ze vzdáleného datového zdroje nebo vytvářet kompletně nové lokalizační dotazy. 

 

Vzdálené databáze

 • Datový zdroj v tomto případě představuje umístění zdrojových dat, která budou extrahovány, transformovány a vloženy do cílové databáze.
 • Data ze vzdáleného datového zdroje jsou vyjmuta a jsou migrována do cílové databáze. Pro přístup do vzdálené databáze je potřebné zadat oproti přístupu ke standardní databázi navíc parametr ServiceUrl, což je URL dané služby.
 • Výhodou bezesporu je, že tento způsob práce s databázemi nevyžaduje klienta.
 • Aktuálně podporované datové sklady jsou: Microsoft SQL server (WKB), Oracle (WKB), Oracle (SDO), Oracle with ODAC (WKB), PostgreSql (WKB), SQLite (WKB).