Marushka® Photo

Mobilní aplikace Marushka Photo slouží k ukládání obrázků z fotoaparátu, mobilního zařízení/chytrého telefonu do databáze, resp. projetku Marushka®.
Aplikace odešle sejmutý obrázek, jeho pozici, typ (symbol, který bude umístěn v mapové kompozici projektu Marushka®) a krátkou poznámku. Správce projektu potom může nastavit e-mailové adresy těch, kdo mají být o umístění nové fotografie uvědoměni.

Využití aplikace Marushka Photo

 • interaktivní hlášení poruch pro správce sítí,
 • pořizování podkladů (typ, poloha, foto) pro pasportizaci prostorově umístěných objektů,
 • upozornění na zajímavosti v určitém regionu.

Videoukázka Marushka Photo

 

Charakteristika 

 • Nadstavba existujících řešení - webových stránek měst a obcí fungujících na podobném principu,
  např.: Projekt Hlášení poruch a závad
 • Událost může být zdokumentována v terénu a ihned odeslána, občan/úředník tak nemusí čekat, až se dostane k počítači.
 • Možnost hlášení poruch a závad i kvalifikovaný sběr dat pro jednotlivé pasporty (pasport dopravy, pasport zeleně, pasport veřejného osvětlení,...).
   

Rozsah aplikace

 • Aplikace je vytvořena jako stažitelná do smartphonu,
 • Umožňuje vyfotit objekt, zvolit jeho kategorii (uliční vpusť, výtluk, dopravní značení, zeleň, černá skládka,...) a připojení textové poznámky.
 • Fotografie, GPS souřadnice, kategorie a poznámka je odeslána přímo do databáze GIS a je vizualizována přímo v SW Marushka® jako bodový prvek (ikona).
 • Zároveň je podle zvolené kategorie odeslán e-mail na předem definovanou adresu, který obsahuje mimo foto, GPS, kategorie a poznámky i odkaz na přímé zavolání SW Marushka® s lokalizovanou ikonou foceného objektu.
 • Umožňuje filtrování prostorových dat pro dané území (např. pro dané město).
 • Podporuje základní platformy Windows Phone a Android, následně i možnost rozvoje pro iPhone.

Další vlastnosti

 • zaslání foto informace pomocí smartphonu včetně GPS souřadnic,
 • kategorizace požadavku,
 • připojení poznámky,
 • následné zobrazení v prostředí SW Marushka® (lokální aplikace u zákazníka nebo Cloud).

Jak Marushka Photo funguje? 

Uživatelská příručka