Marushka® Desktop

Marushka Desktop je desktopová aplikace poskytující rozhraní pro oboustrannou komunikaci HTML klienta, serveru Marushka a externí desktopové aplikace. 

Komunikace je realizovaná na bázi standardních webových služeb.
Jádro aplikace tvoří zapouzdřený webový prohlížeč Internet Explorer, ve kterém běží HTML klient.

Dále integrovaný light webový server Cassini, který hostuje webovou službu, zprostředkovávající samotnou komunikaci. Distribuce Marushka Desktop aplikace je pak realizovaná pomocí technologie ClickOnce. 
 

Ukázka prostředí Marushka Desktop

Lokální webová služba