Rozptylové jevy

 • Cílem projektu je ukázat, jak je možné zobrazit rozptylové jevy v Marushka Designu. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.1.0.3 a proto nemusí být kompatibilní se staršími verzemi.
 • Dokument obsahuje podrobný návod v PDF, kompletní testovací projekt a zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.

Stáhnout projekt

Dokumentace (PDF)

 

Generování textového prvku z referenčního bodu

 • Cílem příkladu je ukázat, jak lze generovat textový prvek z referenčního bodu symbolu (buňky) v MarushkaDesignu. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.0.1.0 a uvedený příklad tedy nemusí být kompatibilní se staršími verzemi.
 • Dokument obsahuje podrobný návod v PDF, kompletní testovací projekt a zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.

Stáhnout projekt

Dokumentace (PDF)

 

Staničení

 • Cílem příkladu je ukázat jak nastavit projekt Marushka Designu, aby byly jednotlivé úseky staničení obarvovány podle intervalů nadefinovaných v tabulce. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.1.0.36 a nemusí být tedy kompatibilní se staršími verzemi.
 • Dokument obsahuje podrobný návod v PDF, kompletní testovací projekt a zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.

Stáhnout projekt

Dokumentace (PDF)

 

Legenda

 • Cílem příkladu je ukázat několik způsobů zobrazení legendy v MarushkaDesignu. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.0.1.0 a nemusí být tedy kompatibilní se staršími verzemi.
 • Dokument obsahuje podrobný návod v PDF, kompletní testovací projekt a zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.

Stáhnout projekt

Dokumentace (PDF)

 

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

 • Cílem příkladu je ukázat jak standardní geometrický prvek (BOD/ČÁRA/POLYGON atd.) nahradíme v jeho referenčním bodě obrázkem (PNG/JPEG/GIF). Příklad byl vytvořen ve verzi 4.0.1.0 a nemusí být tedy kompatibilní se staršími verzemi.
 • Dokument obsahuje podrobný návod v PDF, kompletní testovací projekt a zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.

Stáhnout projekt

Dokumentace (PDF)

 

Vytvoření obalové křivky

 • V tomto příkladu si ukážeme vytvoření obalové křivky nad liniovým objektem. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.0.1.0 a uvedený příklad tedy nemusí být kompatibilní se staršími verzemi.
 • Dokument obsahuje podrobný návod v PDF, kompletní testovací projekt a zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.

Stáhnout projekt

Dokumentace (PDF)

 

Vytvoření textu z liniového prvku

 • Cílem příkladu je ukázat vytvoření textu z liniového prvku v MarushkaDesignu. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.0.1.0 a nemusí být tedy kompatibilní se staršími verzemi.
 • Dokument obsahuje podrobný návod v PDF, kompletní testovací projekt a zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.

Stáhnout projekt

Dokumentace (PDF)

 

SET_PARS_TEXTURE

 • Cílem příkladu je ukázat vytvoření textu z liniového prvku v MarushkaDesignu. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.0.1.0 a nemusí být tedy kompatibilní se staršími verzemi.
 • Dokument obsahuje podrobný návod v PDF, kompletní testovací projekt a zdrojové SHP soubory nebo Sqlite databázi.
 • Stáhněte si a vyzkoušejte si kompletní projekt.

Stáhnout projekt

Dokumentace (PDF)