GeoStoreV6-ČEZ

Řešení pro zpracovatele PDS a DSPS ČEZ Distribuce, a.s. podle metodiky ČEZd_ME_0088

 

Komu je aplikace určena
 

Aplikace je určena jak projektantům, tak geodetům pro zpracování investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

 • zpracování projektové dokumentace
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech potřebných dokumentů pro ČEZ

 

Výhody aplikace

 

Komplexní linka
pořizování dat

Společně s ostatními nadstavbovými moduly GeoStoreV6 tvoří sadu komplexních nástrojů potřebných pro kompletní zpracování investičních akcí ČEZ Distribuce, a.s.

Nadstavbový modul
V6-ČEZ

Jedná se o jeden z mnoha nadstavbových modulů GeoStoreV6, mezi které patří např. V6-GP, V6-IG, V6-3D, V6-EON, …

Sofistikovaná podpora
zpracování 

Přesně definované funkcionality, které zkomfortní zpracování projektu, dle nastavených pravidel.

Podpůrné nástroje pro zpracování

Práce s atributy, plnění vazeb mezi objekty, tvorba jednopólového schématu, zaúsťování úseků a mnoho dalších.

Kontrolní modul zpracované zakázky

Kontrolní funkce nadefinované přesně podle metodiky CEZd_ME_0088.

Podpora GIS/CAD
formátů

Široká podpora formátů DGN, DWG, DXF, SHP

Podpora pro území se správou ÚMPS DTM

Předpřipravené konfigurace pro zpracování polohopisu pro jednotlivá území správy polohopisu

Podpora RDF ve výměnném formátu XML

Prostřednictvím výměnného formátu XML lze předávat data na Geoportál, modul V6-ČEZ není vázaný na formát DGN.

Možnost přizpůsobení dle požadavků uživatele

V případě jakýchkoliv věcných připomínek či námětů lze naše řešení přizpůsobit požadavkům zákazníka.

 

Stažení dat z Geoportálu 

 • načtení stažených dat z Geoportálu ve výměnném formátu XML
 • generování adresářové struktury

Načtení seznamu souřadnic z geodetického zaměření 

 • načtení geodeticky změřených bodů z terénu

Práce s geodetickým zaměřením

 • zpracování geodetického měření
 • využití kódovaného seznamu pro generování kresby
 • 3D okno pro kontrolu výškopisu

Vytvoření kresby 

 • zpracování projektu podle metodiky ČEZd_ME_0088 – sada podpůrných nástrojů

Kontrola kresby 

 • dodržení datového modelu, topologické návaznosti, duplicity, defektní prvky, naplnění negrafických atributů, existence bodů pod kresbou, vnitřní logika inženýrských sítí 
 • dávkové spuštění, automatizovaná oprava chyb podle zadaných parametrů

Vytvoření povinných dokumentů 

 • generování povinně odevzdávaných dokumentů (seznamu souřadnic, TZ, ….)

Tiskové výstupy

 • předdefinované šablony pro tisk (PDS, DSPS) 
 • předdefinovaná tematizační schémata
 • automatizované vyplňování razítek

Zabalení zakázky

 • finální zabalení zakázky a odevzdání zpět na Geoportál
 • generování a podpora předávané struktury souborů

 

Náhledy uživatelského prostředí

GeoStoreV6 - ČEZ
GeoStoreV6 - ČEZ
GeoStoreV6 - ČEZ
GeoStoreV6 - ČEZ
GeoStoreV6 - ČEZ
GeoStoreV6 - ČEZ
GeoStoreV6 - ČEZ
GeoStoreV6 - ČEZ
GeoStoreV6 - ČEZ