Fotopodnět

Modul Fotopodnět představuje moderní způsob komunikace s organizací. Využívá možností mobilních zařízení vytvořit kvalitní fotografii, zjistit aktuální geografickou polohu při pořízení fotografie a komunikovat přes internet. Spisovou službu rozšiřuje o další způsob vstupu doručených dokumentů.

Co tvoří modul Fotopodnět

 • aplikace pro mobilní zařízení (Android, iOS, Windows),
 • fotopodnět Cloud provozovaný v technologickém centru firmy GEOVAP,
 • spisová služba organizace.

Fotopodnět je určen organizacím, které chtějí

 • dostávat od svých občanů/klientů/zákazníků upozornění týkající se oblastí zájmů v kompetenci organizace,
 • zprovoznit v dnešní době oblíbený způsob komunikace prostřednictvím mobilních zařízení,
 • vybavit svoje pracovníky mobilními zařízeními a jednoduchým způsobem dostat jejich fotografie z terénu do spisové služby.

Převzetím fotopodnětu z Fotopodnět Cloudu do spisové služby vznikne doručený dokument

 • s věcí odpovídající oblasti zájmu, do které fotograf svůj podnět odeslal,
 • s komentářem, který uvedl fotograf při pořízení fotografie,
 • se spisovým znakem, který administrátor nastavil u oblasti zájmu,
 •  s e-mailovou adresou, popř. kompletními osobními údaji fotografa (záleží na úrovni registrace nastavené u oblasti zájmu),
 • se dvěma elektronickými přílohami: fotografií a mapovým podkladem, ve kterém je znázorněna pozice pořízení fotografie,
 • dokument je po založení předán na organizační jednotku nebo funkční místo, kterou(é) administrátor určil u oblasti zájmu, do které fotograf podnět odeslal; pokud to administrátor v globálním nastavení Spisové služby ve vlastnostech oblasti zájmu určil, dojde při převzetí fotopodnětu k odeslání e-mailu fotografovi; e-mail obsahuje potvrzení převzetí fotopodnětu a číslo jednací, pod kterým je fotopodnět v organizaci dále zpracováván.

Proč začít s modulem Fotopodnět ?

 • modul lze zprovoznit ve stávající Spisové službě během pár okamžiků,
 • ke zprovoznění není třeba instalace nového SW ani HW,
 • používání aplikace v mobilním klientovi i nastavení modulu ve spisové službě je jednoduché a intuitivní,
 • příjem fotopodnětu (doručeného dokumentu) ve spisové službě probíhá stejnými postupy a operacemi, jakými se zpracovávají ostatní doručené dokumenty, takže uživatele spisové služby není třeba školit.

Jak začít s modulem Fotopodnět

Od okamžiku Registrace organizace ve Fotopodnět Cloudu (krok 2) začíná běžet bezplatný časově omezený testovací provoz modulu, na jehož konci se pak organizace rozhodne, zda bude modul používat v ostrém provozu.

 

Fotopodnět Cloud

          Produktový list modulu Fotopodnět(PDF)