Úkoly

Modul Úkoly je určený sledování plnění úkolů stanovených vedoucím nebo zaměstnancem samotným.

Funce modulu Úkoly

  • Modul Úkoly umožňuje tvorbu a navazující spravování úkolu, umožňuje vedoucímu definovat úkol pro referenty jeho organizační jednotky a sledovat jejich plnění. Úkol může referent zadat i sám sobě a použít tak spisovou službu jako systém, který ho upozorní na definovanou událost.

  • Funkcionalita  modulu  Úkoly  je využívána  také  v dalších  modulech, např. Smlouvy  nebo  Jednání a usnesení, kde slouží k příme podpoře zasedání, porady, apod. Propojení s dalším nadstavbovým modulem Avízo zajistí odeslání informačního emailu určenému pracovníkovi při blížícím se termínu splnění úkolu.

  • Úkol lze definovat i ke konkrétnímu objektu (dokumentu, spisu, apod.). Vedoucí má vždy aktuální přehled o úkolech podřízených a každý pracovník vidí své úkoly, jejich prioritu i stav řešení. Řešitelé mají vždy přehled o blížících se termínech svých jednotlivých úkolů, můžou vyhledávat v úkolech již splněných v minulosti. Popis úkolu může být stručný nebo naopak obsáhlejší díky možnosti připojit přílohy.