Důvěryhodné úložiště

Systém určený pro centralizovanou správu a krátkodobou až střednědobou archivaci elektronických dokumentů uvnitř organizace (Document Management System - DMS).

 

 • Uložení on-line dokumentů.
 • Přehledné úložiště.

 • Vkládání dokumentů.
 • Stahování dokumentů.

 • Podpora časovýh razítek.
 • Vložení elektronického podpisu.

Třívrstvá architektura systému

Kromě elektronických dokumentů v textovém formátu lze v DMS uchovávat i papírové dokumenty převedené do elektronické podoby (např. formou skenu - obrázku) nebo i jakékoliv multimediální soubory.

Vkládání a čtení souborů do/z úložiště probíhá přes definovaná aplikační rozhraní. Pro vizuální kontrolu uložených dat slouží webové GUI zobrazitelné pomocí klasických internetových prohlížečů.

Architektura úložiště

 • třívrstvá architektura systému – databázový server – aplikační server – webové služby, umožňující škálovatelnost výkonu,
 • uložení tzv. on-line dokumentů v SQL databázi MS SQL Server nebo ORACLE  (on-line dokumentem se rozumí  dokument,  který  je  bezprostředně  k  dispozici  po  jeho vyhledání na rozdíl odtzv. off-line dokumentů, které jsou uloženy v souborovém systému),
 • rozdělení dokumentu na on-line a off-line je založeno na časovém rozlišení, např. on-line dokumenty jsou stáří max. 3 roky, starší dokumenty jsou ve stavu off-line,
 • uložení veškerých metadat spravovaných dokumentů v SQL databázi,
 • úložiště  je  vytvořeno  na  bázi  výkonného  aplikačního  serveru, který komunikuje s okolím na bázi webových služeb SOAP,
 • správa přístupů a práv (Identity Management) poskytuje možností napojení na běžně používané systémy jako Active Directory.