Modul Elektronická úřední deska

  • podporuje vyvěšování na fyzickou úřední desku (předání potřebných podkladů pověřenému pracovníkovi)  a  zajišťuje  automatické  zveřejnění  dokumentu na elektronické úřední desce prostřednictvím vazby na redakční systém úřední desky používané organizací,
  • vystavuje potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce a automaticky upozorňuje pracovníka odpovědného za vyvěšení na konec vývěsní lhůty.