Elektronická podatelna a

elektronická úřední deska

  • Komunikace občana s úřady.
  • Archivace všech zpráv.

  • Příjem emailových zpráv.
  • Odeslání emailových zpráv.

  • Podpis zpráv certifikátem.
  • Podpis zpráv el. značkou.

Rozhraní pro elektronickou kominukaci

Elektronická  podatelna   slouží  jako  rozhraní   pro  elektronickou   komunikaci  občana  s  úřadem a naopak. Umožňuje učinit elektronické podání, a to jak kvalifikované tak nekvalifikované ve smyslu příslušných zákonů. Elektronická podatelna pracuje dle nastavení jako operačním systémem aktivovaná služba nebo jako kontinuální služba, která v určitém časovém intervalu provádí potřebné úkony.

Elektronická úřední deska podporuje vyvěšování na fyzickou úřední desku.

Elektronická úřední deska