Základní vlastnosti

 • příjem podepsaných i nepodepsaných emailových zpráv,
 • odesílání podepsaných i nepodepsaných automatických odpovědních emailových zpráv,
 • podpis automatických odchozích emailových zpráv pomocí kvalifikovaného certifikátu pracovníka nebo elektronickou značkou,
 • kontrola čitelnosti příchozí zprávy,
 • archivace všech příchozích a odchozích zpráv,
 • vedení záznamů o příchozích a odchozích zprávách,
 • odeslání potvrzení o doručení ihned při prvním zpracování příchozí zprávy,
 • možnost definovat akceptované typy souborů,
 • omezení maximální velikosti podání,
 • kontrola platnosti podpisového certifikátu po vydání nového CRL,
 • v podstatě bezobslužný provoz (dle nastavení),
 • příjem podání na technickém nosiči.

Podporované protokoly pro příjem zpráv:

 • POP3 (Post Office Protocol verze 3,   
 • POP3 s rozšířením APOP (Authenticated Post Office Protocol),
 • IMAP4 (Internet Message Access Protocol verze 4),
 • podporované protokoly pro odesílání zpráv,
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), volitelně s autentizací,
 • podporované protokoly pro stahování online seznamů CRL.

Další vlastnosti

 • provedení kontrol podání a postoupení do Spisové služby bez zásahu obsluhy (dle nastavení),
 • možnost opožděného uložení do Spisové služby na základě subjektu emailu (podpora zástupných znaků),
 • možnost odmítnutí zprávy na základě emailové adresy odesílatele (podpora zástupných znaků),
 • texty odchozích zpráv se určují podle první chyby nalezené při zpracování podání,
 • široká konfigurovatelnost textů odchozích zpráv,
 • možnost určit, zda zpráva postoupí do Spisové služby na základě výsledku zpracování,
 • možnost určit, zda zpráva postoupí do Spisové služby na základě ručního zásahu obsluhy,
 • archivace všech došlých podání a odchozích odpovědí v databázi v komprimované formě,
 • mazání zpráv z poštovního serveru po jejich úspěšném stažení. (tj. ochrana účtu před zaplněním),
 • ochrana před zahlcením el. podatelny abnormálně velkou zprávou,
 • změny v konfiguračním souboru jsou hned platné, není nutný restart služby,
 • kontrola přípon souborů v ZIP archivu a to včetně rekurzivního procházení ZIPů v ZIPu.