Avízo

Modul slouží k informování uživatelů spisové služby o událostech nastávajících v systému. Informace má formu emailu doručeného do schránky uživatele, kterého se událost týká. Přímo z emailové zprávy lze přejít do aplikace Spisová služba a zobrazit v ní objekt, ke kterému bylo avízo vygenerováno (např. na dokument nebo úkol s blížícím se termínem vyřízení).

Informuje uživatele podle rolí:

Referent:

  • předání dokumentu/spisu na jeho funkční místo,
  • vrácení doručenky vypravení, které dříve vypravil,
  • dokument/spis, který je v jeho držení, je blízko termínu vyřízení (dle lhůty definované uživatelem).

Výpravna

  • nová datová zpráva k odeslání do datové schránky,
  • vypravení ke svěšení z úřední desky.

Sekretariát

  • předání dokumentu/spisu na jeho organizační jednotku,
  • doručení interního vypravení na jeho organizační jednotku.

Vedoucí

  • dokument/spis, který je v držení jeho podřízených OJ, je po termínu vyřízení,
  • předání el. vypravení k podpisu referentem nebo jiným vedoucím.