Demo aplikace Spisová služba

V této sekci naleznete potřebné dokumenty a informace ke stažení - od ukázky aplikace Spisová služba až po informační prospekty.

Důležité upozornění pro uživatele hostované spisové služby

Tento klient spisové služby je určen pouze pro ukázkové účely. V žádném případě ho nelze použít pro instalaci na vaší organizaci, která využívá hostovanou spisovou službu!!!
Pokud chcete instalovat klienta hostované spisové služby, obraťte se na vašeho poskytovatele hostované spisové služby, který vám příslušného klienta nebo odkaz na jeho stažení poskytne.

Instalace a ukázka vzdáleného přístupu

Aplikace Spisová služba může být nainstalována přímo u Vaší organizace nebo může být outsorcována krajským úřadem, ORP nebo komerční firmou (klient Spisové služby je stejný pro všechny uvedené případy).

Nyní si můžete aplikaci nainstalovat a vyzkoušet ji. Soubory aplikace budou naistalovány na Vašem počítači a aplikace bude přistupovat do databáze umístěné na serveru firmy GEOVAP v Pardubicích. Můžete tak vyzkoušet chování a rychlost aplikace při jejím outsorcování.

 

1. Zažádejte si o link na stažení dema Spisové služby níže ve formuláři.
Pomocí zaslaného linku si stáhněte demo a uložte jej (nespouštějte přímo).

 

2. Pusťte stažený instalátor tlačítkem Spustit.

 

3. Vyžaduje-li to bezpečnostní nastavení, potvrďte spuštění instalátor.

 

4. Ponechte zvolenou expresní instalaci a stiskněte tlačítko Další.
Dojde k nainstalování klienta Spisové služby a jeho automatickému spuštění.

 

Aplikaci dále spouštějte přes zástupce na ploše, kterého vytvořila instalace,
do aplikace se můžete přihlásit jako uživatel:

  • referent (vytváření vlastních dokumentů a spisů, odesílání dokumentů, vyřizování apod.),
  • sekretariat (zajišťuje oběh dokumentů a vypravení),
  • vedouci (pouze kontrolní činnost v rámci organizační jednotky),
  • podatelna (podatelna i výpravna - příjem doručených dokumentů a jejich distribuce na organizační jednotky, vypravování dokumentů),
  • spisovna (ukládání dokumentů do spisovny, skartační řízení).

Návod na instalaci (PDF)