Komplexní řešení správy a řízení oběhu dokumentů

Spisová služba zajišťuje obsluhu dokumentů organizace v celém jejich životním cyklu od příjmu nebo vzniku v organizaci až po uložení v digitální spisovně.

Práce s dokumentem

Příjem dokumentů

 • stažení dokumentů doručených do datové schránky,
 • elektronická podatelna pro příjem emailů,
 • skenování příchozích analogových (listinných) dokumentů,
 • vytěžení informací ze skenovaného dokumentu (OCR),
 • automatické vložení elektronického obrazu dokumentu do spisové služby.

Vytváření dokumentů

 • předdefinované šablony elektronických dokumentů (MS Office, Open Office),
 • doplnění údajů vedených v systému do šablon (ČJ, údaje o pracovníkovi, apod.),
 • verzování dokumentů,
 • převod do PDF integrovaný přímo v aplikaci,
 • elektronické podpisy (i vícenásobné).
   

Odesílání dokumentů

 • hromadná korespondence (automatizované generování více dokumentů ze šablony s různými adresáty),
 • tisk libovolného typu poštovní obálky,
 • vypravování do datové schránky, listinnou poštou, emailem (prostřednictvím elektronické výpravny),
 • automatizované zveřejňování dokumentů na internetu (vyvěšování na elektronickou úřední desku),
 • interní elektronická komunikace,
 • tisk poštovního podacího archu a komunikace s frankostrojem,
 • evidence cenin (poštovného) pro organizace nepoužívající frankostroj.