Prokazatelná odpovědnost za dokument

Spisová služba jako aplikace pro správu dokumentů zaručuje věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v  digitální  podobě  v  čase.  K tomu využívá  důvěryhodné  úložiště  a obecné  principy související s dlouhodobým  ukládáním elektronických dokumentů.

Obecné principy

  • elektronické podepisování PDF dokumentů,

  • časové razítkování ukládaných dokumentů,

  • ověřování elektronických podpisů,

 
  • konverze a ukládání ve fromátu PDF/A,

  • logování  veškerých operací  provedených  se záznamy s uvedením času, osoby, typu operacea komentářem operace,

  • každodenní automatické generování elektronicky podepsaného a časovým razítkem opatřeného transakčního protokolu, který obsahuje seznam všech provedených operací.