Výškové analýzy - Hypsometrie

Z mračna bodů můžeme zjistit výškové poměry objektů jako je například analýza rovinatosti vozovky nebo průjezdové profily nad komunikací.

Digitální model terénu vytvořený z mračna bodů umožňuje analyzovat odtokové poměry v dané oblasti.

 

 

Možnosti využití

Detekce vyjetých kolejí

 

Porovnání řezů mračnem bodů

 

Analýza rovinatosti vozovky - porovnání etap

 

Analýza změn v čase - sesuv půdy

 

Analýza odtokových poměrů