Více o mobilním mapování

Mobilní skenování a mapování terénu přináší oproti doposud používané statické metodě řadu výhod. Místo měření jen jednotlivých budov či objektů umožní naskenovat celá města či stovky, dokonce tisíce kilometrů dálnic a jejich okolí, to vše za zlomek času oproti klasickému měření pomocí statické totální stanice. 

Mobilní laserový systém LYNX

Náš automobil opatřený senzory je schopný jet rychlostí až 120 km/h (v závislosti na požadované hustotě skenování) skrze danou oblast a díky snímačům vyhodnocovat veškeré své okolí. Takto získaná data jsou následně využita pro vytvoření mimořádně přesné a komplexní 3D mapy, sestávající z několika desítek tisíc bodů. Výhodou systému je i fakt, že nemusíme spoléhat na denní světlo - námi používaný systém pracuje prakticky kdykoli, a lze ho tak použít pro měření v noci, při minimálním provozu na komunikacích.

 

Mobilní mapování využijete pro

  • tvorbu mapových podkladů (podklady pro projektové práce, zaměření skutečného stavu dopravní stavby,...),
  • kontrolu provedených prací,
  • sběr pasportů komunikací,
  • monitoring (průběhu stavebních prací, stavu komunikace a okolí včetně vegetace,…),
  • vizualizace (rozhledové poměry v křižovatkách, viditelnost dopravního značení,..,),
  • majetkoprávní analýzy.

 

 

Ukázky výstupů
zaměření mobilním mapovacím systémem

Laserové skenování

Nádraží Pardubice

Letiště Pardubice

Vizualizace svodidel

 

Podrobný mapový podklad

 

Přesné a podrobné zaměření stávajícího stavu objektů dopravní infrastruktury a okolí (příčný řez mostem)

Kontrola provedených prací (porovnání s projektovou dokumentací)

Detailní DMT

Diagnostika aktuálního  stavu vozovky (detekce vyjetých kolejí)

 

Zaměření skutečného provedení stavby