Mračno bodů

Základním výstupem z laserového měření je mračno bodů. Jedná se o miliony bodů, přičemž každý bod má své přesné souřadnice x,y,z. 

Každý bod mračna kromě souřadnic obsahuje i barevnou informaci. Buď to může být hodnota intenzity odrazu laserového paprsku převedená do stupně šedi (x,y,z,intenzita) nebo RGB informace získaná z fotografie (x,y,z,R,G,B). Mračno bodů lze uložit v různých datových formátech.

Specializovaným softwarem lze vyhodnotit z mračna bodů libovolnou vektorovou kresbu. Výsledný vektor lze poté vyexportovat pro další využití do různých datových formátů dle požadavků (dxf, dgn ,…).

Z mračna bodů lze vygenerovat velmi přesný a podrobný 3D model.

Softwarem na tvorbu digitálního modelu lze jednoduše z naměřených dat vytvořit DMT požadovaného území. Analýzou tohoto modelu můžeme zjistit údaje jako jsou objemy, sklony a expozice svahů, výměry atd.

Buď přímo z mračna bodů nebo z DMT můžeme vygenerovat profily libovolného směru a vrstevnice v různých intervalech. Řezy a vrstevnice lze vyexportovat i jako vektorovou kresbu.

 

Podrobné kontinuální zaměření je v případě mobilního mapování v pásu o šířce až 200 m s průměrnou hustotou bodů 400-500 m2. Každý bod má přesné prostorové souřadnice X, Y, Z.

 

SW GeoStore V6 - ukázka vyhodnocení z mračna bodů