Vektorové mapy (CAD)

2D/3D vektorové vyhodnocení - je možné vyhodnotit všechny prvky polohopisu a výškopisu, nadzemní inženýrské sítě atd.

Možnosti využití

Vyhodnocení polohopisu a výškopisu dálnice

Vektorové vyhodnocení železničního mostu ve 3D

Vyhodnocení polohopisu a výškopisu silnice III. třídy

Vyhodnocení polohopisu a výškopisu dálničního mostu