Kontrola a oprava chyb

Kontrola vektorové kresby dle definovaných pravidel. Dané chyby lze procházet a hromadně opravovat.

Topologické kontroly

  • volné konce
  • křížení linií
  • duplicity
  • kontrola vzdálenosti vrcholů

Atributové kontroly

  • kontrola symbologie (dle předem definované struktury, kreslícího klíče)
  • dávkové kontroly (aplikace umožňuje pomocí souboru pro dávkovou kontrolu určit sadu kontrol, které mají být provedeny)
  • zobrazení chyb