Kontrola a oprava chyb

Kontrola vektorové kresby dle definovaných pravidel.
Dané chyby lze procházet a hromadně opravovat.

Topologické kontroly

  • volné konce,
  • křížení linií,
  • duplicity,
  • kontrola vzdálenosti vrcholů.

Atributové kontroly

  • kontrola symbologie (dle předem definované struktury, kreslícího klíče),
  • dávkové kontroly (aplikace umožňuje pomocí souboru pro dávkovou kontrolu určit sadu kontrol, které mají být provedeny),
  • zobrazení chyb.