Široká škála možností zobrazení a interpretace mračen bodů

Práce s mračnem bodů

Zobrazení dle požadavku

  • jak v centrální projekci (perspektiva), tak v projekci ortogonální, a to do obecné projekční roviny/řezu
  • široká škála možností zobrazení a interpretace mračen bodů (dle barvy, intenzity, hypsometrie, klasifikace, uživatelské analýzy a jejich vzájemných kombinací)
  • lze zobrazit jen určité části mračna bodů (např. zobrazit jen konkrétní interval dle nadmořské výšky nebo klasifikace)

Speciální funkce

  • tvorba dynamických řezů v libovolném místě mračna bodů
  • synchronizace pohledů (oken)
  • v každém okně může být mračno bodů zobrazeno podle jiného zobrazení
  • možnost zobrazení mračna bodů dle zadaného polygonu (ohrady)