Zobrazování objektů a mračna bodů

Široká škála možností zobrazení a interpretace mračen bodů.

Práce s mračnem bodů

Zobrazení dle požadavku

  • Jak v centrální projekci (perspektiva), tak v projekci ortogonální, a to do obecné projekční roviny/řezu.
  • Široká škála možností zobrazení a interpretace mračen bodů (dle barvy, intenzity, hypsometrie, klasifikace, uživatelské analýzy a jejich vzájemných kombinací).
  • Lze zobrazit jen určité části mračna bodů (např. zobrazit jen konkrétní interval dle nadmořské výšky nebo klasifikace).

Speciální funkce

  • Tvorba dynamických řezů v libovolném místě mračna bodů.
  • Synchronizace pohledů (oken).
  • V každém okně může být mračno bodů zobrazeno podle jiného zobrazení.
  • Možnost zobrazení mračna bodů dle zadaného polygonu (ohrady).