Pokročilé nástroje

Nástroje sloužící k efektivní práci v daných projektech

Bezpečnější  práce s prvky

  • možnost automatické ukládání dat do databáze,
  • automatické načítání mračna bodů z datového skladu prostřednictvím webové adresy nebo lokálního přístupu,
  • databázová správa knihoven: dotazy, buňky, uživatelské styly, etalony,
  • animace (průlet) 3D prostorem dle zadaného požadavku,
  • kreslení podle etalonu (dle předem definované struktury, kreslícího klíče),
  • možnost změny atributů vybraných prvků dle položky v etalonu,
  • oblíbené položky etalonu pro často používané položky,
  • vlastnosti objektů, informace o geometrii, atributy elementu.