Digitální model terénu

Nástroj pro automatické generování digitálního modelu terénu ve formátu nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN) 

DMT

Jak vytvořím DMT

  • jako vstupní data mohou být použity 3D linie a mračno bodů
  • včetně lomových linií

Různé volby nastavení

  • možnost volitelné délky segmentace linií např. po 1 m
  • volba uložení rozdělených linií do výkresu a možnost práce s nimi