GeoStore V6

GIS vlastnosti

Základní GIS vlastnosti

 • objektování entit - přiřazení grafické tabulky nebo kódu entity,
 • integrovaný přístup k atributové a prostorové složce lokalizované informace,
 • výběry/ukládání dat z/do RDBMS,
 • možnost centralizace knihoven použitých symbolů (buněk, uživatelských stylů),
 • práce s bezešvou mapou,
 • lokalizace objektů,
 • vytváření výběrů na základě uživatelem definovaných kritérií (dle prostoru, dle popisných atributů),
 • resymbolizace dat na základě uživatelem definovaných kritérií,
 • historizace dat,
 • podpora dlouhých transakcí,
 • editace popisných atribut.

 

Administrace projektů GIS

 • správa a údržba datového modelu projektu GIS - tabulky, pohledy, číselníky, vytváření indexů, triggerů,
 • možnost vytváření nových objektů,
 • podpora vytváření lokalizačních dotazů,
 • podpora vytváření dotazů o vlastnostech objektů,
 • podpora tvorby obecných vazeb na základě prostorové složky informace,
 • práce s číselníky,
 • možnost rozšířené verze pro administraci datového modelu,
 • SQL editor pro pokročilé databázové dotazy,
 • možnost vytváření a úpravy schémat podmínek.