Vývoj nových modulů a tisková aplikace

Uživatelské aplikace - vývoj nových modulů

 • otevřené vývojové rozhraní v technologii Microsoft .NET,
 • všechny podstatné metody jádra systému jsou veřejné a dostupné pro vývoj uživatelských modulů, případně je možné je přímo volat z příkazové řádky,
 • podpora vývoje nových modulů vyvinutých ve Visual Studio .NET (tedy vlibovolném jazyku podporujícím .NET - C#, Visual Basic, J#, C++),
 • uživatelem vyvinuté nástroje se stávají rovnocennou součástí systému, jejich veřejné metody mohou být součástí dávkových skriptů.

aplikace typu:

 • import specifických dat (katastr, ÚIR),
 • kontrola topologie a správnosti dat (TechLine),
 • nadstavby GIS - vodovody a komunikace, elektroenergetika, telekomunikace,
 • analytické nástroje - liniová a plošná tolologie,
 • nástroje pro pořizování dat.

 

 

 

 

 

 

Tisková aplikace GSAtlas

 • vytváření pokročilých tiskových sestav s razítkem, návazností na další listy etc.,
 • nastavení tiskové plochy pro tisk mapových podkladů,
 • tisk liniových staveb s možností otočení kladového listu se zachováním orientace "severky",
 • možnost tisku legendy do libovolné oblasti, pod kterou nemusí být vytištěny mapové podklady,
 • použití jednoho kladového listu pro různá měřítka s automatizovaným přepočítáním měřítka pro jeho zobrazení,
 • možnost definování proměnných pro efektivní vytváření kladových listů,
 • automatizované vytvoření kladu podle polygonu a následnou editací kladu,
 • možnost uložení kladu do datového skladu pro opakované použití.