Projektování pozemkových úprav:V6-PU

Máme geodety, máme projektanty pozemkových úprav a KoPÚ sami zpracováváme. Se zavedením nového výměnného formátu pozemkových úprav VFP již není výsledek závislý na konkrétní SW platformě. Jsou vyvinuté nástroje na zpracování etap 0 až 7, tedy po nároky vlastníků.

Vývoj aplikace V6-PU

  • Tento modul je úzce provázán s naším Komplexním řešením geodetických prací v katastru nemovitostí, který v podstatě doplňuje.
  • GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, které VFK převádí na grafické prvky (SGI), jež obsahují SPI ve formě negrafických databázových atributů.
  • Postupně vyvíjíme funkcionality pro jednotlivé etapy zpracování a předávání KoPÚ v novém VFP.
  • Veškeré geodetické práce již zpracováváme v GeoStore V6 a z projekčních prací v něm zpracováváme všechny etapy s vyjímkou poslední, kterou je návrh nového uspořádání pozemků.
  • Projektanti a geodeti si data vyměňují pomocí VFK a VFP, případně DGN. Novou DKM vytváříme opět v našem řešení V6-GP.
  • Aplikaci není zatím možné zakoupit.