GeoStore V6

CAD vlastnosti

Základní CAD vlastnosti

 • práce s více grafickými okny současně (až s osmi),
 • možnost nastavení zobrazovaných objektů v jednotlivých oknech,
 • vypínání/zapínání zobrazení objektů dle vrstev a dle entit,
 • konfigurovatelné umístění dialogů,
 • možnost nastavení uživatelských klávesových zkratek pro libovolné činnosti,
 • nastavení vrstev zvláště pro aktivní a referenční výkresy nebo pro oba naráz,
 • funkce na prohození pro aktivní a referenční soubor, prohazuje se i seznam zapnutých/vypnutých CAD vrstev,
 • současné zobrazení dat ze všech datových zdrojů: vektorové soubory, rastrové soubory, RDBMS, WMS zdroje, data z webových služeb.

 

Základní konstrukce a modifikace dat

 

Konstrukce prvků následujících typů

 • bodový objekt, lomená čára (bez omezení počtu vrcholů), kružnice, kruhový oblouk, polygon (včetně komplexních areálů, s dírami), buňka - složená geometrie včetně neomezené úrovně zanoření, text, kóta, kolmice,
 • možnost definice výplní, vzorů a průhledností objektů.

Modifikace prvků

 • kopírování, přesun, rovnoběžka, rotace, změna velikosti (bodových prvků a uživatelského stylu), řešení průsečíku, modifikace vrcholů, rozložení složeného prvku, editace textů, změna atributů textu, záměna a změna měřítka buněk, změna IGDS parametrů, úlohy nastavení parametrů textu, buňky,
 • převrácení linie, převod polygonu na linestring, natočení prvku podle linie, možnost převzít hodnotu textu z grafiky, možnost zkopírování textů z výkresu do schránky.

 

Tiskové sestavy

 • hromadný tisk mapového kladu (tisk atlasu),
 • definice parametrů - měřítko, tloušťka per, ohrada,
 • výstup na jakoukoliv systémovou tiskárnu v prostředí Windows,
 • výstup do PDF,
 • možnost volby rastrového nebo vektorového tisku,
 • možnost definice velikosti a tvaru měřených bodů (čtverec, kružnice, trojúhelník), možnost definovat vlastní délku čáry stylu pro tisk,
 • další pokročilé funkce tisku (tisk aktuálního výřezu, tisk jednoho listu v zadaném měřítku, možnost umístění vodicích značek pro skládání listů větších formátů.

Nastavení kresby a výběry dat

 • nastavení symbologie objektů - barva, vrstva, síla čáry, styl,
 • nastavení typu nájezdu na objekt klíčový bod, střed, vztažný bod, průsečík, nejbližší bod,
 • výběr objektů ohradou,
 • výběr objektů protnutím s úsečkou,
 • výběr objektů na základě atributů - soubor, tabulka, stav, id, typ prvku, session_id,
 • výběr objektů na základě symbologie vrstva, barva, styl, tloušťka,
 • hromadná změna symbologie objektů,
 • měření délky, plochy a úhlu, měření na kolmici, měření vzdálenosti od prvku, po prvku a mezi prvky,
 • vyhledávání a nahrazování textu podle různých vyhledávacích kritérií,
 • možnost zapamatování výběru a procházení prvků, možnost uložit výběr jako nový soubor, funkce výběr z vybraných prvků.

 

Buňky a uživatelské styly

 • práce s buňkami, vytváření buněk, knihoven buněk a jejich údržba,
 • možnost výměny buněk,
 • funkce import buněk z výkresu do knihovny,
 • nastavení a definice uživatelských stylů, jejich importy a exporty,
 • nastavení měřítka uživatelských stylů.