Rozšiřující nástroje pro CAD formáty V6-DWG-DGN

Zakoupením nástroje V6-DWG-DGN, využívajícího knihovny Teigha, se rozšiřují základní možnosti GeoStore V6 v oblati CAD formátů. Standardně je podporováno čtení i zápis DGN7 a DXF, DGN8 pouze čtení. Tento nový nástroj V6-DWG-DGN nabízí čtení a ukládání formátu DWG i DGN8.

V6-DWG-DGN

  • čte a ukládá DWG a DXF verzí AutoCAD12-14 a AutoCAD2000-2018,
  • čte i ukládá DGN verze 7 i verze 8,
  • při čtení je možno ukládat názvy vrstev do negrafického atributu,
  • je možno volit mapování tlouštěk čar mezi soubory GeoStore V6 a AutoCADu,
  • uživatelské styly je možno interpretovat i sekvencí linií a mezer podle vytvořené definice,
  • data z GeoStore V6 je možno ukládat do vrstev podle čísel, pomocí definičního souboru, podle libovolného atributu nebo názvu tabulky,
  • je možné vytvářet 3D výkresy při použití textů s výškami,
  • celé elementy je možné exportovat do 3D na základě negrafického atributu s výškou (typicky vrstevnice),
  • je možné volit zachování indexu barvy nebo upřednostnit RGB.