Řešení pro geodety a projektanty E.ON a.s.:
V6-EON

GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, ve kterém jsou zakreslovány projektované nebo zaměřované elementy elektrické nebo plynové sítě E.ON a.s. nad katastrální mapou, měřeným polohopisem, WMS službami. Aplikace V6-EON importuje a exportuje výměnný formát GML E.ON, načítá VFK soubory s katastrální mapou, vytváří výstupy podle PECD19. Podívejte se v sérii následujících videí, jak se pracuje s naší linkou na příkladu zaměření pro stavbu sítě NN.

Nastavení informací o zakázce

 • Výběr pracovního adresáře a ostatních informací o zakázce, které jsou potom přenášeny do generovaných souborů (SS, TZ,SPEFA atd).

Import vstupního GML E.ON  

 • Načtení výměnného formátu GML EON do grafiky - pracovního WKB souboru.

Příprava katastrální mapy z VFK

 • načtení výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) do grafiky,
 • výběr požadovaného rozsahu a uložení do pracovního WKB souboru,
 • lokalizované dotazy do KN (zjišťování informací o parcelách a vlastnících),
 • připojování uložených kompozic z WMS služeb.

Načtení sítí E.ON z DGN souborů (výstupu z GPE)

 • načtení sítě EONu do výkresu GPE_sítě_EON.wkb pro projektanty,
 • do výkresu GPE_INZ_EON.wkb pro geodety,
 • tematizace výkresů pro potřeby zpracování na základě negrafických atributů.

Natažení geodetického měření předprojektového zaměření stavby PZS

 • natažení vlastního měření do původního stavu UMPS
 • využití kódovaného seznamu pro generování kresby
 • 3D okno pro kontrolu výškopisu

Aktualizace mapy – napojení stávajícího stavu a nového měření PZS

 • automatická práce se stavovou logikou (stávající, modifikované, nové atd.),
 • resymbolizace a zamykání prvků pro snadné napojování,
 • mnoho CAD kreslících a editačních funkcí,
 • využití předepsaného datového modelu v PECD19 pro ProjectDraw,
 • není nutné si pamatovat rozvrstvení, s prvky se pracuje jako s GIS objekty,
 • využití lokalizovaného StreetView nebo panoramy pro doplňkové informace o lokalitě.

Aktualizace mapy – kontrola napojení stávajícího stavu a nového měření PZS pomocí REVIZE

 • široká paleta kontrolních úloh (dodržení datového modelu, topologické návaznosti, duplicity, defektní prvky, vyplnění negrafických atributů, existence bodů pod kresbou, vnitřní logika inženýrských sítí – automatické členění úseků pomocí uzlů),
 • automatizovaná oprava chyb podle zadaných parametrů,
 • dávkové spouštění úloh.

Zpracování výstupů podle PECD19 

 • POROVNEJ – automatické generování smazaných (zrušených) prvků do výkresu,
 • generování seznamu souřadnic TXT a PDF,
 • generování a editace TZ a SPEFA,
 • ukládání GML.

Tiskové výstupy

 • využití tvorby tiskových výstupů - GSAtlas,
 • připravené tiskové šablony pro tisky PD, PZS, DSPSg, STS,
 • připravená tematizační schémata pro TISK1, TISK2 a soutisk SPD,
 • automatizované vyplňování razítek z nastavení informací o zakázce.

Ukázka zpracování DSPSg kabelů NN, včetně napojení polohopisu do JDTMZK

 • zpracování stavby ve V6-EON krok za krokem
 • načtení UMPS.gml
 • vytvoření výřezu katastrální mapy z VFK
 • natažení kresby kabelů i polohopisu z kódovaného seznamu souřadnic
 • topologické kontroly a automatické trasování sítě v REVIZI
 • generování PLG elementů
 • tvorba výstupů (seznamů souřadnic, technické zprávy, SPEFA, GML, TISKY)

Automatické vložení příloh do technické zprávy a elektronické podepisování PDF dokumentů

 • vytvořte si vlastní vzhledy viditelných elektronických podpisů,
 • podepište jimi požadované PDF dokumenty hromadně jedním tlačítkem,
 • vložte přílohy do hlavního dokumentu TZ a ten podepište druhým tlačítkem.

Ukázka zpracování výstupu PD pro projektanty E.ON 

 • řešení V6-EON je univerzální - pro geodety i projektanty,
 • projektant může projektovat přímo v GeoStore V6 místo v Autocadu nebo Microstationu,
 • pokud potřebuje pouze uložit výstup pro E.ON využije projekt v DWG a vyhotoví pouze povinný výstup pro EMS18.

Ukázka zpracování podélného profilu VN nad digitálním modelem terénu z PZS 

 • řešení V6-EON je možné rozšířit o V6-3D a tím získat plné 3D funkce,
 • tvorba DMT z geodetického měření, DMR5G i laserového skenování,
 • podélné a příčné profily, kubatury, vrstevnice.