Souřadnicové systémy

 • oboustranná transformace dat mezi systémy,
 • JTSK,
 • WGS84,
 • UTM,
 • World Mercator,
 • ETRS,
 • S42,
 • SWEREF99,
 • KKJ/Finland,
 • NAD83/California,
 • lineární transformace dat,
 • možnost afinní transformace rastrů.

 

Práce s rastry

 • načítání rastrových výkresů z formátů JPG, JPG2000, TIFF, BMP, ECW, Mr. SID, PNM, PNG,
 • prohlížení rastrů s možností změny pořadí zobrazování v jednotlivých oknech,
 • nastavení průsvitnosti vrstev,
 • nastavení barev a jasu zobrazení,
 • nastavení (úprava) geometrie rastru.

Prostorové analýzy

 • podpora tvorby areálové topologie - generování ploch s identifikací,
 • prostorová algebra - obecné množinové operace s plochami (průniky, diference, sjednocení),
 • tvorba obalových zón (bufferů).

Tématizace a resymbolizace

 • resymbolizace dat na základě databázových atributů,
 • vytváření tématických map včetně legendy,
 • změna vzhledu dat v pohledu bez nutnosti modifikace dat ve výkresu na základě nastavených atributů (modul GSDisplay).

 

Liniová topologie

 • vytváření a údržba liniové topologie,
 • vyhledání kritické (nejkratší) cesty mezi dvěma uzly grafu,
 • modelování stavů sítí - vypínání/zapínání aktivních prvků (vypínače, úseky),
 • analýza sítě (co všechno je/není pod napětím),
 • analýza dostupnosti (optimalizace dostupnosti vzhledem k centru obsluhy).